E-læringskurs

MTU samarbeidsrom

En generell innføring i håndtering og bruk av medisinsk-teknisk utstyr.

Benytter video/animasjon
Diskusjonsforum
Nettbasert test
Kursbevis ved gjennomført kurs og bestått test

Hensikten med kurset

Sykepleiere, leger og annet helsepersonell må være oppdatert på det medisinsk-tekniske utstyret som brukes på sin avdeling, og håndtere utstyret på en måte som ikke skader pasienten eller andre. Det innebærer blant annet korrekt vedlikehold og forsvarlig bruk, i samsvar med utstyrets formål. Dette kurset gjennomgår forskjellig medisinsk-teknisk utstyr og bruken av det. 

Hvem er kurset for?

Målgruppen for kurset er sykepleiere og leger. Andre helsearbeidere fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten vil også ha nytte av kurset.

Hva vil jeg lære?

Faginnholdet er en generell innføring i håndtering og bruk av medisinsk-teknisk utstyr.

Gjennomføring

Kurset er nettbasert og kan derfor gjennomføres uavhengig av tid og sted. Det eneste du trenger er tilgang til pc og Internett.

Kurset er bygd opp av ulike kapitler med tekst, bilder, animasjoner, videoer og lenker. Du vil få anledning til å diskutere og utveksle erfaringer med andre kursdeltakere i et diskusjonsforum. Etter at du har gjennomført kurset, gått gjennom faginnholdet og bestått testene, vil kursbevis kunne utløses elektronisk fra nettstedet.

Hvem har laget kurset?

Faginnholdet er utviklet av Universitetssykehuset Nord-Norge, OPIN Intensivavdelingen.

Kursansvarlige

  • Andreas Lück, spesialsykepleier, Universitetssykehuset i Nord-Norge.
  • Ola-Jørgen Lie Bøckmann, intensivsykepleier, Universitetssykehuset i Nord-Norge.
Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Medisinsk-teknisk utstyr
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Lege, Sykepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: