E-læringskurs

Mor og barn

Vellykket amming og neonatal avdeling
Kurset tar deltakerne gjennom "Ti trinn for vellykket amming" og tester deres kunnskaper om emnet. Opplæringen er ment å kunne være en del av sertifiseringen til å bli en mor-barn-vennlig avdeling.

Hensikten med kurset

Ved alle MBVI (mor-barn-vennlig initiativ)-godkjente avdelinger skal det foreligge en ammeprosedyre og en opplæringsplan, som sikrer at alle som er i kontakt med gravide, mødre og spedbarn har oppdatert kunnskap om morsmelk og amming. Denne praksisen tar utganspunkt i WHO/UNICEFs ”Ti trinn for vellykket amming”. Kriteriene for MBVI-godkjenning krever at personalet jevnlig skal oppdatere seg og kunne dokumentere sine kunnskaper om amming.

I ammeprosedyren er det beskrevet hvordan de ansatte, vikarer og nyansatte skal tilegne seg kunnskaper. Som en hjelp til dette har Helse Sør-Øst, i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for amming, utviklet et e-læringskurs som vil ta ansatte, vikarer og nyansatte gjennom "Ti trinn for vellykket amming" og teste deres kunnskaper om emnet.

Hvem er kurset for?

Målgruppen for kurset er helsepersonell, deriblant jordmødre, hjelpe- og barnepleiere, sykepleiere og leger, som er i kontakt med gravide, mødre og spedbarn.

Hva vil jeg lære?

Kurset går gjennom "Ti trinn for vellykket amming". Det faglige grunnlaget for kurset og testen er basert på den litteratur som er obligatorisk ifølge hver enkelt avdelings ammeprosedyre. 

Gjennomføring

Kurset (sammen med obligatorisk litteratur) og den medfølgende testen kan erstatte de spørsmål og studieopplegg hver enkelt avdeling hittil har benyttet seg av. Testen består av 10 tilfeldig utvalgte spørsmål. 

Avdelingsleder kan enkelt sjekke at de ansatte har gjennomgått kurset og bestått testen. Kurset kan med fordel legges inn avdelingens prosedyrer for kvalitetssikring.

Hvem har laget kurset?

Kurset er utviklet av Helse Sør-Øst, i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for amming.

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Fruktbarhet/graviditet/fødsel
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Helsefagarbeider, Helsesøster, Jordmor, Lege, Sykepleier
Helsegrupper: 
Mor/barn
Del dette tilbudet: