E-læringskurs

Medikamentregning

Nettbasert kurs i medikamentregning for sykepleiere.

Nødvendige hjelpemidler er kalkulator, papir og blyant
Ordbok med ordforklaringer
Problemløsning i praksisnære scenarioer
Kursbevis ved gjennomført kurs og bestått test
Lydopptak av forelesinger

Hensikten med kurset

I dette kurset kan du friske opp dine kunnskaper om medikamentregning.

Hvem er kurset for?

Hovedmålgruppen er sykepleiere, men kurset er også tilgjengelig for andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning.

Hva vil jeg lære?

Følgende hovedtema gjennomgås: 

  • Grunnleggende ferdigheter
  • Fortynning
  • Infusjoner

Scenario til de ulike temaene følger. Du vil også få tilgang til ordbok med relevante ordforklaringer, gode råd og en samlet oversikt over eksempler på medikamentutregninger. 

Gjennomføring

Kurset er bygd opp ved hjelp av scenario og er praksisnært, slik at du møter pasienter som trenger medikamentell behandling. Du vil få tilgang til aktuell teori underveis. Det er nødvendig å ha tilgang til hjelpemidler som kalkulator, papir og blyant. Det anbefales at du leser teorien som er beskrevet i de tre hovedtema før du starter på problemløsningen i scenarioene.

Hvis du ønsker kursbevis må du kontakte Sykehusapotek Nord HF for å melde deg på kurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere, og ta en eksamen som en del av gjennomføringen. Medikamentregning inngår som en av modulene i kurset "Legemiddelhåndtering for sykepleiere".

Hvem har laget kurset?

Kurset er utviklet av Sykehusapotek Nord HF.

Kursansvarlig

Camilla Bjørnstad, farmasøyt, Sykehusapotek Nord HF

Trine Iversen Aag, farmasøyt, Helgelandssykehuset HF, tidl Sykehusapotek Nord HF.

 

 

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Kontaktinformasjon: 
Hovedkategorier: 
Legemidler
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Sykepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: