Nettkurs

Medfødt døvblindhet

Kurset gir en grunnleggende kompetanse om medfødt døvblindhet og det som er spesielt ved funksjonshemmingen. Målet er at deltakerne skal utvikle god partnerkompetanse. Med dette menes tilstrekkelig gode evner til å kunne møte en person med medfødt døvblindhet i felles aktiviteter på like vilkår ut fra begges interesse og kompetanse.
Videoforelseninger

Gå til kurset

Hensikten med kurset

Nettkurset skal bidra til å styrke kompetansen hos lokale tjenesteytere og i andre deler av spesialisthelsetjenesten, slik at brukere får tilbud som medfører gode livs-, lærings- og utviklingsvilkår. Ett av våre resultatmål er økt kompetanse om konsekvenser av døvblindhet og om behov for tilrettelegging for brukere av tjenesten.

Hvem er kurset for?

Primær målgruppe: 

  • Ansatte som jobber med personer med medfødt døvblindhet på én eller annen måte. Det vil si primært helsearbeidere og pedagoger i kommunale tjenester.

Sekundær målgruppe:

  • Beslutningstakere – ledere og sentralt ansatte som er økonomisk og helsefaglig ansvarlige.
  • Andre interesserte; pårørende, venner og annen familie. Andre fagpersoner som er i kontakt med personer med medfødt døvblindhet.

Hva vil jeg lære?

  • Kursdeltakerne skal ha en grunnleggende kompetanse om hva som kjennetegner døvblindhet. De skal også ha kjennskap til tilpasning og tilrettelegging av det sosiale og fysiske miljøet ut fra et aktivitets- og delaktighetsperspektiv.

  • Kursdeltakerne skal ha kompetanse om de ulike sansene og hvordan de samspiller og påvirker hverandre. De skal også ha en grunnleggende kompetanse på sansenes funksjon slik at individuell tilpasning kan gjøres ut fra situasjonen.

Gjennomføring

Dette er et nettbasert kurs som hovedsaklig består av videoforelesninger. Kurset krever ingen pålogging. Etter gjennomføring kan du ta en kursprøve.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Ingen 

Hvem har laget kurset?

Prosjektleder: Trine Seljeseth, NKDB
Samarbeidspartner: Helsekompetanse

Kursansvarlig

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Sjeldne sykdommer
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pårørende, Pedagogisk ansatte, Personer uten helsefaglig utdanning
Tilgjengelig: 
Lansert 13. september 2019
Estimert tidsbruk: 
1 time
Yrkesgrupper: 
Helsefagarbeider, Pedagog
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: