Portal

Løkta

Oversikt over fagnett og kompetansetilbud som er utviklet i et interkommunalt samarbeid i Midt-Troms.

Hensikten med portalen

Dette er en felles møteplass for samarbeid og kompetansebygging mellom åtte kommuner i Midt-Troms: Bardu, Målselv, Lenvik, Torsken, Berg, Dyrøy, Sørreisa og Tranøy. Her finnes informasjon om felles fagnettverk, aktiviteter og prosjekter.

Hvem er portalen for?

Målgruppen er:

  • Den enkelte kommune med de helse- og omsorgsrelaterte virksomheter/enheter og politisk og administrativ ledelse
  • Helse- og omsorgspersonell
  • Pasienter og tjenestemottakere, samt pårørende- og brukerorganisasjoner

Hvem har laget portalen?

Portalen er utviklet av Løkta, en interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms.

Portalansvarlig

Leder av Løkta, Lena Røsæg Olsen, Epost: lena.rosag.olsen@midt-troms.no

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Aldring, Lindrende behandling/smertebehandling, Etikk/retningslinjer/lovverk, Psykisk helse, Samhandling
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Ledelse/administrasjon/IT, Pårørende, Pasienter/brukere
Tilgjengelig: 
Kontinuerlig
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: