E-læringskurs

Lindring ved kronisk sykdom

Grunnleggende kurs i lindrende behandling for kronisk syke
Kurset gir et kompetanseløft til helsepersonell i primærhelsetjenesten som arbeider med kronisk syke. Kurset har fokus på pasienter med de vanligste hjerte- og lungesykdommer, men kunnskapen kan overføres til andre uhelbredelig syke som trenger lindring over tid.

Hensikten med kurset

Hovedmålet med kurset er å øke kompetansen til helsepersonell i lindring og omsorg for pasienter med kronisk uhelbredelige lidelser, f.eks. hjerte- og lungesykdommer, og deres pårørende.

Hvem er kurset for?

Helsepersonell i primærhelsetjenesten som jobber med kronisk syke.

Hva vil jeg lære?

  • Du vil kunne jobbe mer bevisst rundt pasienten som ikke kan bli frisk.
  • Få grunnkunnskap om denne pasientgruppen.
  • Du vil få bedre forståelse for forventninger fra pasienten, pårørende og spesialister på sykehuset.

Gjennomføring

Vi anbefaler å gjennomføre kurset i tverrfaglige grupper på 15 til 30 personer. Gruppen kan deles i mindre grupper for gruppeoppgaver og diskusjon. Kurset kan også tas individuelt. Tidsbruk ved gjennomføring i grupper er beregnet til 2,5 til 3 timer pr modul (5 til 6 timer på hele kurset). Kurset kan tas med eller uten kursbevis etter endt kurs. De som vil ha kursbevis, avslutter kurset med en individuell kursprøve.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Du bør være sykepleier eller helsefagarbeider for å ha utbytte av kurset.

Hvem har laget kurset?

Fosen Helse IKS

Kursansvarlig

Merike Pallas, Kreftkoordinator, Fosen Helse IKS

 

 

 

Vis full beskrivelse
Kontaktinformasjon: 

Merike Pallas, Fosen Helse IKS

Hovedkategorier: 
Lindrende behandling/smertebehandling
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Tilgjengelig: 
Lanseres 23. januar 2018
Timer: 
6
Estimert tidsbruk: 
Tidsbruk ved gjennomføring i grupper er beregnet til 2,5 til 3 timer pr modul (5 til 6 timer på hele kurset).
Yrkesgrupper: 
Helsefagarbeider, Sykepleier
Helsegrupper: 
Voksen, Eldre
Del dette tilbudet: