Fagnett

Lindrende behandling

Fagnettet skal bidra til og legge til rette for at du som står nær pasienten har kompetanse om lindrende behandling.

Hensikten

Kompetansenettverk for lindrende behandling er et av fem fagnettverk i "LØKTA". Nettverkets målsetting er å styrke samhandling og kompetanse innen fagfeltet, ved hjelp av fellessamlinger, videokonferanser, kurs/kursrekker, virtuelt fagnett og hospiteringsordninger. Fagnettet skal bidra til og legge til rette for at du som står nær pasienten har den kompetansen du trenger. 8 Midt-Troms-kommuner deltar i nettverket. 

Hvem er fagnettet for?

Målgruppen er alle som jobber med lindrende behandling i åtte kommuner i Nord-Troms.

Hvordan bruker jeg fagnettet?

Et fagnett er en felles møteplass innenfor et spesielt fagområde. I dette fagnettet kan du blant annet:

  • innhente informasjon om relevente temadager, konferanser og andre aktiviteter,
  • finne ressurspersoner i kommunene innenfor lindrende behandling,
  • dele kunnskap og erfaringer med andre,
  • komme med ønsker om tema og aktiviteter du mener er nyttig for deg og dine kolleger.

Ansvarlige

  • Heidi Gløtta Kristiansen, Midt-Troms regionråd.
  • Frida Strøm, Midt-Troms regionråd.

 

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Kontaktinformasjon: 
Hovedkategorier: 
Lindrende behandling/smertebehandling
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Ledelse/administrasjon/IT
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: