Nettsted

Lettere å leve

Et nettsted for deg som sliter med overvekt og vil ha råd og veiledning om hvordan endre levevaner. Nettstedet er også et lærings- og mestringstilbud.

Benytter video

Hensikten med nettstedet

Nettstedet er et åpent og gratis tilbud for alle som ønsker å få mer informasjon om overvektproblematikk og råd og vink om hvordan en kan komme i gang med egen livsstilsendring. Nettstedet er spesielt for deg som sliter med overvekt og ønsker hjelp til endring av levevaner. Nettstedet er et også et lærings-og mestringstilbud.

Hvem er nettstedet for?

Målgruppa for nettstedet er først og fremst brukere og pårørende, men er åpent og tilgjengelig for alle som er interessert i livsstilsendringer ved overvekt.

Hva vil jeg lære?

Nettstedet tar utgangspunkt i brukernes egne erfaringer om hva som er utfordringene med å leve med overvekt. Du vil møte Trine som forteller sin historie om hvordan hun kom i gang med endringer i sitt liv. Faginnholdet er bygd opp omkring fire faser i Trines forløp:

  1. Utgangspunket
  2. Vendepunktet
  3. Endringen
  4. Veien videre

Du vil også få høre andres historier om hvordan det er å leve med overvekt og hvordan de kom i gang med sin endringsprosess. Teori tilknyttet de ulike faser vil bli presentert fortløpende. Du vil også få refleksjonspørsmål og oppgaver/quiz å løse underveis.

Gjennomføring

Dette er et åpent nettsted som er tilgjengelig for deg hele tiden. Du vil følge Trine gjennom ulike faser og kan se hvor hun er i egen endringsprosess. Du kan også selv vurdere hvor du er i din endringsprosess gjennom refleksjonsspørsmål og løsning av oppgaver.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Hvem har laget nettstedet?

Nettstedet er utviklet i regi av prosjektet "I likevekt med IKT" som er støttet av ExtraStiftelsen Helse- og Rehabilitering. Prosjektet er også støttet av helse Nord RHF. Deltakerne i prosjektet har bestått av erfarne brukerrepresentanter og dyktige fagpersoner som arbeider med overvekt i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Samarbeidspartnere:

  • Brukerrepresentanter fra ulike helseregioner
  • Helgelandssykehuset Mosjøen
  • Grane, Hattfjelldal og Vefsn kommune
  • Regionalt Fagnettverk for læring og mestring i Helse Nord
  • Landsforeningen for overvektige (LFO)

Ansvarlig for nettstedet

  • Ann-Karin Andorsen, Regional koordinator for sykelig overvekt i Helse Nord

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Folkehelse/forebygging, Livsstil/trening/ernæring, Læring/mestring
Målgrupper: 
Pårørende, Pasienter/brukere, Pedagogisk ansatte, Personer uten helsefaglig utdanning
Tilgjengelig: 
Lansert 7.januar 2016.
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ungdom, Kvinner, Menn, Voksen
Del dette tilbudet: