E-læringskurs

Legemiddelhåndtering for sykepleiere

Kurset skal sikre at sykepleiere har teoretisk kompetanse til å kunne håndtere legemidler på en forsvarlig måte. Kursbevis gis ved bestått kursprøve.

Beregnet tid er 6 timer

Hensikten med kurset

Hensikten med kurset er å sikre at sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten har tilstrekkelig teoretisk kompetanse til å utføre oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte. Nye krav til sykepleiere i spesialisthelsetjenesten til å jevnlig kunne dokumentere sin kompetanse imøtekommes med dette nettbaserte kurset. Ved bestått kursprøve får deltakerne et godkjent kursbevis i hht forskriftene som dokumenterer kompetansen.

Hvem er kurset for?

Kurset er for sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kurset er obligatorisk for sykepleiere på UNN HF. Andre helsearbeidere fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten vil også ha nytte av kurset.

For påmelding bruk e-postadressen legemiddel.kurs@unn.no.

Hva vil jeg lære?

Faginnholdet er en generell innføring i legemiddelhåndtering, som kan fungere som repetisjonskurs for sykepleiere. Tema som gjennomgås:

  • Ansvar, plikter og rettigheter
  • Felleskatalogen
  • Medisinrom
  • Bruk av kurve/kardex
  • Begrepslære
  • Farmakokinetikk og -dynamikk
  • Legemiddelformer
  • Medikamentregning

Gjennomføring 

Kurset er nettbasert og kan gjennomføres uavhengig av tid og sted. Du trenger tilgang til pc og Internett. Du vil få anledning til å diskutere og utveksle erfaringer med andre kursdeltakere i diskusjonsforum. Lærestoffet presenteres gjennom tekst, bilder, film, eksempler, oppgaver og scenarioforløp. Vi anbefaler at du gjennomgår temaene i rekkefølgen de er satt opp i.

Hvem har laget kurset?

Faginnholdet er utviklet av Sykehusapotek Nord HF. Enkelte elementer i kurset er utviklet av Helse Vest.

Kursansvarlig

Margaret Aarag Antonsen, farmasøyt, Sykehusapotek Nord HF.

 


 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Utviklet i samarbeid med: 
Hovedkategorier: 
Legemidler, Omsorg/sykepleie
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Tilgjengelig: 
Pågår
Timer: 
6
Estimert tidsbruk: 
Det tar cirka 6 timer å gjennomføre kurset.
Yrkesgrupper: 
Sykepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: