E-læringskurs

Lær videokonferanse

Har du lyst å lære mer om hvordan bruke videokonferanse? Dette kurset gir en grunnleggende innføring i hva videokonferanse er og hvordan du kan bruke det som et nyttig kommunikasjonsverktøy i arbeidet.

Nettbasert test
Benytter video

Hensikten med kurset

Videokonferanseutstyret er gjennom de senere år blitt et sentralt kommunikasjonsverktøy for det interkommunale nettverket på Fosen. Det er derfor avgjørende at de som skal bruke utstyret kan betjene det. Med bakgrunn i dette er det laget et kurs i bruk av videokonferanse.

Hensikten med kurset er du som er helsearbeider skal lære deg å bruke videokonferanse i det daglige arbeidet. Kurset gir en innføring i bruk av videokonferanse. 

Hvem er kurset for?

Målgruppe for kurset er helsearbeidere i Fosen-regionen som ønsker å lære mere om å bruke videokonferanse i det daglige arbeidet i helsetjenesten. Kurset retter seg både mot deg som er helt nybegynner, og til deg som kjenner til bruken fra før, men ønsker en oppfriskning eller mer dybdekunnskap.

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås:

  • Hvorfor videokonferanse?
  • Teknisk utstyr
  • Organisering og gjennomføring

Gjennomføring

Kurset består av tre deler hvor du finner ulik gradering hva gjelder læringsnivå. Kurset er bygd opp av bilder, tekst og noen filmsnutter. Underveis i kurset er det noen refleksjonsspørsmål, og på slutten av kurset kan du teste dine kunnskaper i en liten test.

Kurset kan du gjennomføre akkurat når det passer deg, helt uavhengig av tid og sted. Det vil være et godt supplement i tillegg til den praktiske treningen i videokonferansestudio. 

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Hvem har laget kurset?

Helsekompetanse ved UNN har utviklet kurset og levert faginnhold.

Kursansvarlige

  • Rita Langvold, Bjugn kommune
  • Karita Lysvand, Leksvik kommune

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Utviklet i samarbeid med: 
Hovedkategorier: 
Teknologi/informasjonssikkerhet
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Personer uten helsefaglig utdanning
Yrkesgrupper: 
Alle, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Lege, Sykepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte, Voksen
Del dette tilbudet: