Nettstøttet kurs

Kropp, identitet og seksualitet

De vanlige informasjonskildene om pubertet, kjærester og seksualitet er ikke selvfølgelig tilgjengelig og forståelig for den som har en funksjonsnedsettelse. Misforståelser kan gi opphav til ubehagelige situasjoner for ungdommene i den mest sårbare av livets faser, ungdomstiden.

Manual for kursholder
Video
Illustrasjoner for kursdeltakere

Hensikten med nettstedet

Gi ungdommer med forståelsesvansker veiledning og tilrettelagt opplæring omkring temaene kropp, identitet og seksualitet. Målsettingen er å bidra til at flere får oppfylt sin rett til opplæring på eget nivå, ut fra egne forutsetninger. Kurset skal bidra til at målgruppen utvikler en bedre identitet og et positivt og bra seksualliv, samt til at overgrep og uønskede svangerskap forhindres.

Kropp, identitet og seksualitet kan brukes:

 • i opplæring, veiledning og i samtaler om temaet kropp, identitet og seksualitet,
 • som et undervisningsmateriell for ungdom med lett utviklingshemming og/eller med kognitive vansker. Det kan også brukes av andre med og uten funksjonsnedsettelser,
 • til undervisning og veiledning i skoler, habiliteringstjenester, helsestasjoner og andre som er engasjert i undervisning og veiledning til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Hvem er nettstedet for?

Målgruppa er ungdommer med forståelsesvansker, men på nettstedet er det både kursmateriell som skal veilede kursholder og sider (med bidler og filmer) som skal brukes direkte mot målgruppa.

Hvem har laget nettstedet?

Kropp, identitet og seksualitet ble laget av Habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset i et samarbeid med Helsedirektoratet fra 2005. Materialet har vært og blir distribuert som CD og perm. Den nettbaserte utgaven er laget av Habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, seksjon Helsekompetanse, og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Fagansvarlig

 • Heidi Karoline Lappegård
  Psykiatrisk sykepleier/familieterapeut
  Nordlandssykehuset Bodø.
   
 • Hege Nilsen
  Klinisk vernepleier/sexologisk rådgiver
  Nordlandssykehuset Bodø.

   

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Utviklet i samarbeid med: 
Kontaktinformasjon: 

Hege Nilsen
e-post: hege.nilsen@nordlandssykehuset.no

Heidi Karoline Lappegård
e-post: Heidi.Lappegard@nordlandssykehuset.no

Hovedkategorier: 
Kjønn/kultur, Fruktbarhet/graviditet/fødsel, Funksjonshemning
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pasienter/brukere, Pedagogisk ansatte
Yrkesgrupper: 
Annet, Helsefagarbeider, Sosionom, Støttekontakt
Helsegrupper: 
Ungdom
Del dette tilbudet: