Fagnett

Krisenett Nord

Fagnettverk for medlemmer av psykososiale kriseteam i Nord-Norge
Et fagnettverk for medlemmer av psykososiale kriseteam i Nord-Norge, som gir tilgang til faglig påfyll og kompetanse for å kunne hjelpe mennesker i kriser.

Hensikten

Fagnettverket skal være en felles plattform for tilgang til faglig kompetanse, oversikt og eksempler på rutiner, prosedyrer og beredskapsplaner. Det skal gi rask oversikt over nødvendige rutiner og prosedyrer i forbindelse med utrykninger. Fagnettverket gir også mulighet for å utveksle erfaringer.

Oversikt over kontaktpersoner for de enkelte kriseteamene i Nord-Norge finnes i fagnettverket.

Hvem er fagnettverket for?

Målgruppen er medlemmer av ulike psykososiale kriseteam i Nord-Norge.

Hvem har laget fagnettverket?

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord), har utviklet fagnettverket i samarbeid med representanter for kriseteam i Nord-Norge.

Ansvarlige

  • Gro Berntzen, spesialkonsulent, RVTS Nord
  • Ingrid Nesje, koordinator, RVTS Nord
  • Marianne Larssen, spesialkonsulent, RVTS Nord
Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Kriseberedskap/-håndtering
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Ambulansefagarbeider, Helsefagarbeider, Helsesøster, Ledelse/administrasjon/IT, Psykolog, Sykepleier, Vernepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: