Portal

Kompetanseportal for inkontinens og bekkenbunnsykdom

Faglig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om inkontinens og bekkensbunnsplager, rettet mot både pasienter, pårørende og helsepersonell. I portalen finner du også en oversikt over hvor i Norge slike lidelser behandles.

Hensikten med portalen

Bekkensbunnsplager, og særlig inkontinens, er lidelser preget av tabu og stigma. Som en følge av dette kan det være vanskelig å finne god og dekkende informasjon om denne typen problemer. I portalen finner du informasjon om avføringslekkasje (analinkontinens), urinlekkasje (urininkontinens) og smerter i bekkenbunnen - særlig om symptomer på, utredning og behandling av slike plager. Kanskje har du slike problemer selv, eller du kjenner noen som er rammet. Eller du er fagperson som vil lære mer om temaet.

Hvem er portalen for?

Målgruppen er helsepersonell, pasienter og pårørende.

Hvem har laget portalen?

Portalen er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom.

Portalansvarlig

Hilde Tollefsen, Kurs- og informasjonsadministrator, Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, Universitetssykehuset Nord-Norge.
 

Vis full beskrivelse
Kontaktinformasjon: 

Portalansvarlig Hilde Tollefsen

Tlf: 77 66 96 92

E-post: hilde.tollefsen@unn.no

Hovedkategorier: 
Mage/tarm, Nyrer/urinveier, Funksjon/hjelpemidler
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pasienter/brukere
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: