Nettsted

Kognitive vansker

Hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltakelse
Kompetanseplattform om aktiviteter for personer med kognitive vansker. Tromsø kommune, dagtilbudet Tromsø dagsenter har gjennom et prosjektarbeid utviklet strukturer for hvordan jobbe målrettet i forhold til personer med kognitive vansker etter ervervet hjerneskade. Kunnskapen og resultatene fra prosjektet formidles gjennom dette nettstedet.

Video
Lyd

Hensikten

Hensikten med prosjektet (2012-2015) var å utvikle en struktur for hvordan jobbe målrettet i forhold til mennesker som har opplevd kognitive vansker. Kunnskapen som er ervervet gjennom å prøve ut forskjellige metoder har dannet denne kompetanseplattformen som kan tas i bruk av andre kommuner både på dagsenter og i hjemmetjenesten.

Hvem er dette tilbudet for?

Ansatte som arbeider med opptrening av mennesker med kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade. Brukerne selv og deres pårørende vil også ha nytte av tilbudet

Hva vil jeg lære?

Hvordan gi et tilpasset dag/aktivitetstilbud til personer med kognitive utfordringer. Modellene i kompetanseplattformen beskriver relevant kunnskap, arbeidsmetoder og tips om tilrettelegginger/kompenserende tiltak.  Det gis også teoretisk kunnskap av forskjellige diagnoser og utfall.

Gjennomføring

Kompetanseplattformen er et oppslagsverk og kan benyttes som kilde til tips og kunnskap om tematikken.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Ingen spesielle

Hvem har laget kompetanseplattformen?

Tromsø kommune, Omsorgstjenesten Sentrum, dagtilbudet Tromsø dagsenter i samarbeid med Utviklingssenter for hjemmetjenester i Troms, og med faglig veiledning fra Ambulant Rehabiliteringtsteam ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Ansvar for kompetanseplattformen

  • Borgny Synnøve Bårdsen, vernepleier
  • Siv Hilde Nygård, aktivitør
  • Hege Spantell, ergoterapeut
  • Lisbeth Harila, ergoterapeut

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Habilitering/rehabilitering, Læring/mestring
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pårørende, Pasienter/brukere, Personer uten helsefaglig utdanning
Tilgjengelig: 
Pågår, men under utvikling
Yrkesgrupper: 
Aktivitør, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Helsefagarbeider, Helsesøster, Miljøarbeider, Støttekontakt, Sykepleier, Vernepleier
Helsegrupper: 
Kvinner, Menn, Voksen
Del dette tilbudet: