Utdanning

Jeg vil bli helsefagarbeider

- med ABC til fagbrev
Det er stor mangel på helsefagarbeidere. Denne utdanningen er en del av en satsing på kompetanseheving på arbeidsplassen, slik at flere får autorisasjon som helsefagarbeidere. Utdanningen er samlingsbasert og nettbasert, samtidig som deltagere får veiledning i praksis.

Fysiske samlinger
Nettsted med informasjon om tema, undervisning og samlinger
Utdanningen benytter video
Nettbasert test
Kursbevis ved gjennomført kurs og test

Hensikten med utdanningen

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har laget utdanningen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Hensikten er å tilby et undervisningsopplegg med veiledning i praksis som gir deltakerne mulighet til å ta eksamen i helsefagarbeiderfaget. 

Modellen bygger på eksisterende opplæringsmodeller som Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC.

Hvem er utdanningen for?

Deltakere fra Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC uten helsefaglig utdanning.

Hva vil jeg lære?

Alle får sin egen opplæringsplan med opplysning om hva de trenger av opplæring i teori og praksis. Opplæringstiden vil variere ut fra tidligere kompetanse og arbeidserfaring.

Pensum er ABC-permene og lærebøker i Helsearbeiderfaget.

Gjennomføring

 • Samlinger:
  • I løpet av utdanningen blir det fire fellessamlinger, hver av fem dagers varighet, med undervisning innen ulike fagtemaer i helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse, opplæring i praktiske prosedyrer, gruppearbeid og oppgaveløsning.
   Det vil også bli opplæring i bruk av den nettbaserte læringsportalen.
  • Du vil fortsatt delta på ABC-studiegrupper og ABC-seminarer.
 • Nettbasert læringsportal:
  • Nettforelesning ca. hver 2.uke.
  • Film/animasjoner av fagstoff.
  • Oppgaveløsing knyttet til forelesninger, nettforelesninger og tidligere gitte eksamensoppgaver.
 • Veiledning:
  • Du vil få tildelt egen veileder på arbeidsplassen som vil gi deg veiledning i arbeidsoppgaver ut fra læreplanen for helsearbeiderfaget Vg3 opplæring i bedrift.
   Praksisen vektlegger loggskriving.

Hvem har laget utdanningen?

Utdanningen er laget av prosjektleder og prosjektmedarbeiderne ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Kursansvarlig

 • Marta S. Reggestad, prosjektleder.
 • Magdalena Hernes, prosjektmedarbeider.
 • Marit Mogensen, lærer/prosjektmedarbeider.
 • Helle Skinnerud, prosjektmedarbeider.
Vis full beskrivelse

Helsefagarbeider PC-H264 (720p LQ)

Kontaktinformasjon: 

Påmelding skjer via utdanningens nettsider hos Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Hovedkategorier: 
Aldring, Omsorg/sykepleie
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Personer uten helsefaglig utdanning
Tilgjengelig: 
Pågår. Nye studiegrupper startes jevnlig.
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: