Nettkurs

Introkurset

Tilsynsskolens Introkurs gir en første innføring i Statens helsetilsyns og fylkesmennenes ulike roller og oppgaver som tilsyns- og klageorgan på områdene barnevern, sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester.

Hensikten med kurset

Gi deltakeren en første innføring i Statens helsetilsyns og fylkesmennenes ulike roller og oppgaver som tilsyns- og klageorgan på områdene barnevern, sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester.

Hvem er kurset for?

 • Ansatte hos fylkesmennene og i Statens helsetilsyn som arbeider med tilsyn og klagesaker på tjenesteområdene.
 • Deler av Introkurset kan være aktuelt for innleide fagrevisorer eller andre som skal delta i ulike deler av en tilsynsprosess innenfor våre tilsynsområder.

Hva vil jeg lære?

Kursdeltakeren skal utvikle grunnleggende kunnskaper om:

 • forvaltningsarbeid og utøvelse av statlig myndighet,
 • rollen som tilsyns- og klageorgan,
 • lovene som ligger til grunn for tilsynsvirksomheten og klagesaksbehandlingen,
 • hovedelementene i gjennomføring av tilsyn og behandling av tilsynssaker,
 • hovedelementene i behandling av rettighetsklager,
 • brukerinvolvering i tilsyn og klagesaker.

​For at kunnskapen fra Introkurset skal omdannes til ferdigheter og generell kompetanse, er det en forutsetning at kursets ulike refleksjonsoppgaver diskuteres med erfarne kollegaer og at det følges opp i praktisk arbeid.

Gjennomføring

 • For å ta kurset, må deltaker meldes på av sin leder.
 • Introkurset bør gjennomføres snarest mulig etter ansettelse.
 • Ingen forkunnskaper eller forberedelser er nødvendig.
 • Avdelingsleder skal gi kursdeltaker elektronisk adgang til kurset, og skal legge til rette for og godkjenne gjennomføringen av kurset.
 • Oppgaver underveis skal diskuteres med en erfaren kollega, og dette må dokumenteres i kurset.
 • Kurset består av seks tematiske kapitler som anbefales gjennomført i den rekkefølge kurset er bygget opp.
 • Noen avgrensede deler av kurset krever tilgang til Helsetilsynets intranett, Losen.
 • I noen kapitler er det lenker til fordypning. Dette er ikke pensum.
 • Kurset krever 2-3 arbeidsdagers innsats.
 • Introkurset må være gjennomført før man kan delta på Basiskurset, som er neste kurstilbud i Tilsynsskolen.

Hvem har laget kurset?

Statens helsetilsyn

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Etikk/retningslinjer/lovverk
Målgrupper: 
Ledelse/administrasjon/IT
Yrkesgrupper: 
Annet, Ledelse/administrasjon/IT
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: