E-læringskurs

Inkludering og deltakelse

Et kurs i portalen "Mangfold og muligheter"
Et demokratisk samfunn skal ha plass til alle, uavhengig av borgernes forutsetninger. Det handler om å ta høyde for forskjellighet.

Beregnet tid er cirka 8 timer
Benytter video
Nettbasert test
Kursbevis ved gjennomført kurs og test

Hensikten med kurset

Dette e-læringskurset skal gi fagpersoner som jobber med personer med utviklingshemning kunnskap om betydningen av inkludering og deltakelse. Deltakerne skal kunne vurdere forhold knyttet til mangfold og inkludering i et samfunnsperspektiv, sin egen rolle i arbeidet for et mangfoldig samfunn og hvordan man kan endre praksis til beste for personer med utviklingshemning. 

Hvem er kurset for?

Personer som arbeider for personer med utviklingshemming. 

Hva vil jeg lære?

Kurset tar blant annet for seg:

  • viktige utviklingstrender i omsorgen for utviklingshemmede og hva ulike omsorgsideologiske strømninger har hatt å si for faglig arbeid med utviklingshemmende,
  • utviklingshemmedes rett til å ha og praktisere en tro og et livssyn, og retten til å bli inkludert i tros- og livssynssamfunn på like vilkår som andre,
  • begrepene inkludering og deltakelse og hvordan man som fagperson kan bidra til å legge til rette for dette.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å ta dette kurset.

Hvem har laget kurset?

Ulf Berge, høgskolelektor, Diakonhjemmet Høgskole

Jan Tøssebo, professor, NTNU

Ole Petter Askheim, professor, Høyskolen i Lillehammer

Sølvi Dahle, integreringskonsulent/daglig leder, Stavanger bispedømmekontor/Diakonistiftelsen Rogaland

May Østby, førstelektor, Høyskolen i Molde

Cato Brunvand Ellingsen, vernepleier

Kursansvarlig

Jarle Eknes, daglig leder, SOR

 

 

 

 

 

Vis full beskrivelse
Kontaktinformasjon: 

Jarle Eknes, daglig leder, SOR

Hovedkategorier: 
Etikk/retningslinjer/lovverk, Funksjonshemning
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pårørende, Personer uten helsefaglig utdanning
Tilgjengelig: 
Åpent for alle
Timer: 
8
Estimert tidsbruk: 
Beregnet tid er cirka 8 timer
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Barn/unge, Ungdom, Voksen
Del dette tilbudet: