Nettstøttet kurs

HMS

Helse, miljø og sikkerhet
Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og sikre ansatte et sunt arbeidsmiljø. Dette er Universitetssykehuset i Nord-Norges kurs i helse, miljø og sikkerhet.

Hensikten med kurset

Kurset gir kunnskap om forebyggende arbeid ved UNN helseforetak. For å gjøre kunnskapen lettere tilgjengelig for de ansatte, er kurset nettstøttet, det vil si at kurset er en kombinasjon av nettressurser og fysiske samlinger. 

Hvem er kurset for?

Kurset er obligatorisk for alle ledere Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø, Harstad og Narvik).

Hva vil jeg lære?

Kurset gjennomgår følgende tema:

  • HMS-ledelse
  • Kvalitet og arbeidsmiljø (KVAM)
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Inkluderende arbeidsliv (IA)
  • Kultur og verdier
  • Helse
  • Miljø og sikkerhet
  • Praktisk HMS-arbeid

Gjennomføring

Deltakelse krever påmelding og innlogging. Under hvert enkelt tema er det obligatoriske oppgaver og tester. Kursbevis gis ved gjennomført kurs og beståtte tester. 

Hvem har laget kurset?

Kurset er utviklet av Fag- og forskningssenteret i samarbeid med HR-senteret, ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Kursansvarlig

Walter Andersen, HMS-rådgiver, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

 

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Kontaktinformasjon: 

Kursansvarlig Walter Andersen (walter.andersen@unn.no), tlf. 777 55 854, mobil 901 23 577.

Hovedkategorier: 
Folkehelse/forebygging, Sikkerhet/skadeforebygging
Målgrupper: 
Ledelse/administrasjon/IT
Yrkesgrupper: 
Ledelse/administrasjon/IT
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: