Nettstøttet kurs

Helsefagarbeider

Utdanningen gir personell uten helsefaglig utdanning undervisning i sentrale fagtemaer og veiledning i praksis innen helsefagarbeiderens ansvars- og kompetanseområde.

Hensikten med utdanningen

Tilby et undervisningsopplegg med veiledning i praksis som gir deltakerne mulighet til å ta eksamen i helsefagarbeiderfaget.

Hvem er kurset for?

 Personell uten helsefaglig utdanning.

Hva vil jeg lære?

Alle får sin egen opplæringsplan med opplysning om hva de trenger av opplæring i teori og praksis. Opplæringstiden vil variere ut fra tidligere kompetanse og arbeidserfaring. Pensum er ABC-permene og lærebøker i Helsearbeiderfaget.

Gjennomføring

 • Kompetansehevingen vil følge de nasjonale læreplanene i helsearbeiderfaget.
 • 4 fellessamlinger à fire dager med undervisning innen ulike fagtemaer.

Selvstudium

 • Fagstoff i lærebøkene
 • Film, e-forelesninger
 • Læringsportal
 • ABC-permer

Oppgaveløsning

 • Fra fagstoff
 • Tidligere eksamensoppgaver
 • Logger

Hvem har laget kurset?

Utdanningen er laget av prosjektleder og prosjektmedarbeiderne ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Kursansvarlig

 • Marta S. Reggestad, prosjektleder.
 • Magdalena Hernes, prosjektmedarbeider.
 • Marit Mogensen, lærer/prosjektmedarbeider.
 • Helle Skinnerud, prosjektmedarbeider.

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Annet
Målgrupper: 
Personer uten helsefaglig utdanning
Yrkesgrupper: 
Annet
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: