E-læringskurs

Grunnleggende demensomsorg

Som helsearbeider i en kommune vil du møte personer som har en demenssykdom. Dette kurset skal gi deg en innføring i hvordan du best kan hjelpe personer med demens i vanlige hverdagssituasjoner som hjelp til stell og ernæring.

Hensikten med kurset

Sikre at  ansatte som i sitt arbeid kommer i kontakt med personer med demens og deres pårørende, har kunnskap om demenssykdom, og kan ta hensyn til dette ved utøvelse av pleie- og omsorgstjenester. Kurset kan benyttes som en del av grunnopplæringen ved nyansettelser og i opplæringen av vikarer.

Hvem er kurset for?

Ansatte uten tidligere erfaring eller faglig kompetanse om demens i kommunale helse- og omsorgstjenester som sykehjem og hjemmetjeneste. Kurset er også aktuelt som opplæring for hjemmehjelpere og renholdere i helseinstitusjon.

Hva vil jeg lære?

Kunnskapsmål

  • Vite hva demens er og vanlige symptomer ved sykdommen
  • Kunne grunnleggende prinsipper for kommunikasjon med personer med demens
  • Ha grunnleggende kunnskap om regler som gjelder dersom personen ikke vil motta hjelp

Ferdighetsmål

  • Kunne kommunisere med personer med demens slik at personens ressurser tas i bruk
  • Kunne tilrettelegge hjelp til stell og ernæring for personer med demens
  • Benytte tillitskapende tiltak slik at samhandling kan skje uten tvang

Holdningsmål

  • Vise respekt for personer med demens
  • Sikre brukermedvirkning og at personens egne ressurser tas i bruk

Hvem har laget kurset?

Dette kurset har blitt til gjennom et samarbeid mellom kommunene Tønsberg og Nøtterøy. Prosjektet har vært mulig å realisere ved hjelp av midler tildelt fra Fylkesmannen i Vestfold over Kompetanseløftet 2015.

Kursansvarlig

  • Renate Solstad, Rådgiver Helse og omsorg, Nøtterøy kommune

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Aldring, Etikk/retningslinjer/lovverk, Omsorg/sykepleie, Demens
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Personer uten helsefaglig utdanning
Tilgjengelig: 
Tilgjengelig fra 7.juli 2015
Estimert tidsbruk: 
Kurset skal kunne gjennomføres på ca 1,5 time.
Yrkesgrupper: 
Annet, Helsefagarbeider, Sykepleier
Helsegrupper: 
Eldre
Del dette tilbudet: