Fagnett

Geriatrinettverket i Nord-Norge

I dette fagnettet får du tilgang til undervisningsmateriale fra konferanser og kompetanseprogram, informasjon om aktuelle kurs og konferanser, informasjon om utviklingsprosjekt og forskning, og du finner oversikt over kontaktpersoner innen geriatrifeltet i Nord-Norge.

Forum (krever at du er logget inn)
Inneholder mange videoer

Hensikten

De geriatriske fagmiljøene innen sykehus- og kommunehelsesektoren i Nord-Norge er relativt små. For å stykre geriatrien som fagområde er det etablert et geriatrinettverk i regionen. Årlig arrangeres det nettverkssamlinger og kompetanseprogram. Mellom samlingene kan nettverket finne aktuelt fagstoff og utveklse erfaringer i dette elektroniske fagnettverket.

Hvem er fagnettet for?

Målgruppen er ansatte innen de geriatrikse fagmiljøene på sykehusene og innen kommunehelsetjenesten i Nord-Norge.

Hvordan bruker jeg fagnettet?

Et fagnett er en felles møteplass innenfor et spesielt fagområde. I dette fagnettet kan du blant annet:

  • innhente kontaktinformasjon til geriatriske fagmiljø i Helse Nord
  • få informasjon om aktuelle kurs og konferanser
  • få informasjon om utviklingsprosjekt og forskning
  • få kunnskap om geriatriske prosedyrer
  • innhente undervisningsmateriale fra konferanser og kompetanseprogram
  • utveksle erfaringer og diskutere tema med andre fagfolk
  • dele relevant materiale

Ansvarlig

  • Inger-Lise O. Høgtun, regional rådgiver i geriatri, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF.

 

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Kontaktinformasjon: 

Inger-Lise O. Høgtun, regional rådgiver innen geriatri, Universitetssykehuset Nord-Norge

Telefon 99578147 / 77627187

inger-lise.o.hogtun@unn.no

Hovedkategorier: 
Aldring, Annet, Etikk/retningslinjer/lovverk, Habilitering/rehabilitering, Læring/mestring, Omsorg/sykepleie, Demens, Hjerneslag
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Ledelse/administrasjon/IT
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: