E-læringskurs

Formidling av kognitive hjelpemidler

Demens fører til mange endringer for personen det gjelder. Som ergoterapeut skal du kunne identifisere disse endringene, og anbefale passende hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere for den som er rammet av demens.

Animasjonsfilm benyttes
Krever tilgang til lyd

Hensikten med kurset

Hensikten med kurset er å styrke kompetansen om bruk av kognitive hjelpemidler til personer med demens. 

Demens fører til mange endringer i hverdagen, og det kan derfor være aktuelt å tenke på hjelpemidler som ett av flere tiltak under demensforløpet. 

Hvem er kurset for?

Målgruppen er helsepersonell, pårørende og andre som vil vite mer om kognitive hjelpemidler til personer med demens.

Hva vil jeg lære?

Du vil lære om hvordan du kan kommunisere med personer med demens for å kartlegge behovet for eventuelle hjelpemidler. Du vil også lære om hvilke kognitive hjelpemidler som finnes i dag og hvordan de kan være til hjelp og støtte. Dette vil innebære følgende:

  • kartlegge problemer og behov
  • foreslå mulige løsninger
  • vite om aktuelle hjelpemidler
  • vite hvor du kan få veiledning underveis i formidlingsprosessen
  • vite hvem du kan samarbeide med
  • dele erfaringer med andre

Kurset har som mål å inspirere og gi ny kunnskap.

Gjennomføring

Kurset viser prosessen i hvordan man kartlegger behov for kognitive hjelpemidler. Faginnholdet er bygd opp rundt fire spørsmål som deltakeren navigerer mellom:

  • Hva endres ved demens?
  • Hva har andre gjort?
  • Hva kan jeg gjøre?
  • Hva lærte jeg?

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å ta kurset.

Hvem har laget kurset?

Kurset er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Kursansvarlig

Torhild Holte, forsker og ergoterapeut MSc, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

            

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Funksjon/hjelpemidler, Omsorg/sykepleie, Demens
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pårørende, Personer uten helsefaglig utdanning
Yrkesgrupper: 
Ergoterapeut, Fysioterapeut, Lege, Sykepleier
Helsegrupper: 
Voksen, Eldre
Del dette tilbudet: