Portal

Flyktning.net

Ressursportal
Ressursportal for alle som jobber med psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Portalen har lett tilgjengelig fagstoff sortert på tema og gjør terskelen for kompetanseheving lavere.

Hensikten med nettstedet

Nettstedet gir stabil og lett tilgjengelig kunnskap for den som jobber med asylsøkere og flyktninger. Portalen har fagstoff av relevans både for asylmottaksansatte, kommunalt ansatte og spesialisthelsetjenesten, og gir viktige bidrag i forhold til arbeid med både barn, enslige mindreårige og voksne.

Hvem er nettstedet for?

 Alle som arbeider med psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger.

Hvem har laget nettstedet?

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Ansvarlig for nettstedet

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Nord.

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Annet
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Ledelse/administrasjon/IT, Pedagogisk ansatte, Personer uten helsefaglig utdanning
Tilgjengelig: 
Lanseres 15. juni 2017
Yrkesgrupper: 
Helsefagarbeider
Helsegrupper: 
Barn/unge, Ungdom, Voksen
Del dette tilbudet: