Fagnett

Fagutvikling Sykepleie Fosen

En arena for kompetanseutveksling for sykepleiere på Fosen.

Hensikten

Her vil fagutviklingssykepleiere fra Fosenkommunene ha en møteplass for å diskutere faglige problemstillinger, utveksle informasjon og kunne dele dokumenter og nyttig fagkunnskap for å utvikle fagkompetansen på Fosen. Motivet er å spille på lag med hverandre og utnytte de ressurser som fins i regionen. Ulike sykepleierfaglige tema belyses.

Hensikten er å: 

 • Styrke kompetansen innen forskjellige fagområder
 • Etablere robuste kompetansemiljø tross geografisk avstand
 • Utvikle god praksis
 • Støtte kvalitetsutvikling
 • Øke interessen for å jobbe i distriktet og skape attraktive arbeidsplasser

Hvem er fagnettet for?

Målgruppen er sykepleiere i kommunene i Fosen. 

Hvordan bruker jeg fagnettet?

Et fagnett er en felles møteplass innenfor et spesielt fagområde. Her kan du:

 • innhente informasjon,
 • utveksle erfaringer,
 • diskutere tema med fagfolk og andre interesserte.

Ansvarlige

 • Fosen Helse IKS v/daglig leder Berit Wiklund.
 • Karita Lysvand, kompetansekoordinator/sykepleier, dialyse poliklinikk, Leksvik kommune.
 • Rita Langvold, kompetansekoordinator/rådgiver, Pleie, rehabilitering og omsorg, Bjugn kommune.

 

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Kontaktinformasjon: 

Kompetansekoordinator Karita Lysvand: mob 995 87 318

Kompetansekoordinator Rita Langvold: mob 920 49 343

Hovedkategorier: 
Omsorg/sykepleie
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Sykepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: