Fagnett

Fagnettverk om seksualitet og funksjonsnedsettelse

Mennesker med funksjonsnedsettelser eller utviklingshemning har ofte reduserte forutsetninger for å kunne tilegne seg kunnskap og erfaring om sosiale normer og seksualitet.

Benytter video
Nettsted med relevant informasjon
Diskusjonsforum

Hensikten

Seksualitet handler om basale menneskelige behov som lengsel etter kontakt, intimitet, nytelse, ømhet og kjærlighet. Alle mennesker, også de som har en funksjonsnedsettelse eller en utviklingshemming, har rett på seksualitet. Mange trenger derimot å tilegne seg kunnskap mer tilrettelagt enn andre, for å få et godt og trygt seksualliv. 

I dette fagnettet kan fagpersoner oppdatere seg på temaet og dele erfaringer. 

Tema som belyses:

  • Seksualitet
  • Seksuell utvikling
  • Hvordan kommunisere om seksualitet
  • Seksuelle overgrep

Hvem er fagnettet for?

Målgruppen er habiliteringstjenestene i Helse Nord som jobber med seksualitet. 

Hvordan bruker jeg fagnettet?

Fagnettet er en nettbasert møteplass hvor deltakere i nettverket kan: 

  • utveksle erfaringer og diskutere faglige problemstillinger i diskusjonsforum
  • innhente informasjon og oppdatere fagkunnskap
  • dele dokumenter, artikler og linker til andre nettsteder.

Ansvarlig

Hege Nilsen, Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Kontaktinformasjon: 
Hovedkategorier: 
Funksjonshemning
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: