Fagnett

Fagnett Yngre med demens

En arena for å få og dele kunnskap om yngre personer med demens og deres pårørende.

Nettsted med relevant informasjon
Diskusjonsforum

Hensikten

Fagnettet formidler kunnskap og informasjon fra Demensplan 2015-prosjektet; om demens hos personer under 65 år, og hvordan dette virker inn på dagliglivet for dem selv og for deres familier. 

Følgende tema gjennomgås: 

  • Utredning og diagnostisering
  • Familien
  • Ferdig utredet - hva så?
  • Kurs og fagutvikling

Hvem er fagnettet for?

Målgruppen er helsepersonell i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som arbeider med yngre personer med demens.  

Hvordan bruker jeg fagnettet?

Et fagnett er en felles møteplass innenfor et spesielt fagområde. I dette fagnettet kan du blant annet:

  • innhente informasjon om fagområdet,
  • bruke diskusjonsforum for å dele erfaringer, stille spørsmål og diskutere tema med andre som arbeider innen samme fagfelt, og
  • få informasjon om relevante kurs og konferanser.

Ansvarlige

  • Torhild Holthe, Forsker/ergoterapeut MSc, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
  • Per Kristian Haugen, seniorforsker, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
  • Margit Gausdal, fagkonsulent, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 

 

 

Vis full beskrivelse
Kontaktinformasjon: 
Hovedkategorier: 
Aldring, Demens
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: