Fagnett

Fagnett Pårørendesatsing

Fagnett for helsepersonell, beslutningstakere og andre som jobber med pårørendearbeid i demensomsorgen.

Nettsted med relevant informasjon
Diskusjonsforum

Hensikten

Her kan du som er helsepersonell, beslutningstaker eller som på annen måte er interessert i pårørendearbeid, hente informasjon og bidra med erfaringer. Målet er å formidle informasjon og tips om etablering og drift av ulike typer tilbud til pårørende, gi innspill til nyttig informasjonsmateriale og legge til rette for erfaringsutveksling. En viktig del av nettsiden er informasjon om tilskuddsordningen for pårørendeskoler og samtalegrupper, som er en del av regjeringens pårørendesatsing i Demensplan 2015.

Hvem er fagnettet for?

Målgruppen er de som arbeider med utvikling og drift av tilbud til pårørende i demensomsorgen.

Hvordan bruker jeg fagnettet?

Et fagnett er en felles møteplass innenfor et spesielt fagområde. I dette fagnettet kan du blant annet:

  • innhente informasjon som er relevant for pårørendearbeidet
  • bruke diskusjonsforum for å komme i kontakt med, utveksle erfaringer og diskutere tema med andre som arbeider med pårørendetilbud
  • legge inn relevant materiale du ønsker å dele med andre.

Ansvarlig for fagnettet

Kirsti Hotvedt, redaktør/sykepleier, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Aldring, Demens
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Ledelse/administrasjon/IT, Personer uten helsefaglig utdanning
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: