Fagnett

Fagnett Miljøbehandling

Et fagnett under portalen "Fagnett demens"
Et fagnett innenfor demensomsorgen, utviklet i regi av Demensplan 2015.

Nettsted med relevant informasjon
Diskusjonsforum

Hensikten

Gjennom dette fagnettet kan du som jobber med miljøbehandling få informasjon og utveksle erfaringer med andre som bruker miljøbehandling. Fagnettet skal formidle informasjon, utveksle erfaringer og gi tips og råd om planlegging, etablering og drift av dagaktivitetstilbud. Utviklingsprogrammet for miljøbehandling er en del av Demensplan 2015.

Tema og metoder som belyses:

 • Personsentrert omsorg
 • VIPS
 • Dementia care mapping (DCM)
 • Marte Meo
 • Strukturert miljøbehandling i eldreomsorgen

Hvem er fagnettet for?

Målgruppen er kommunale planleggere, helsepersonell, gårdbrukere eller andre som på annen måte er interessert i dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Hvordan bruker jeg fagnettet?

Et fagnett er en felles møteplass innenfor et spesielt fagområde. Her kan du: 

 • innhente informasjon
 • se når og hvor det arrangeres kurs
 • delta i diskusjonsfora og holde deg oppdatert om aktuelle problemstillinger
 • komme i kontakt med andre som har erfaring med noe du trenger å vite mer om, eller fortelle andre om egne prosjekter
 • få kjennskap til fagmiljøer i nærheten som driver med noe som er aktuelt for ditt arbeidssted.

Ansvarlige

 • Marit Mjørud, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Janne Røsvik, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Aldring, Demens
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Alle, Helsefagarbeider, Lege, Sykepleier, Vernepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte, Voksen, Eldre
Del dette tilbudet: