Fagnett

Fagnett Demensteam

Et fagnett under portalen "Fagnett demens"
Fagnett demensteam er utviklet i regi av Demensplan 2015.

Nettsted med relevant informasjon
Diskusjonsforum
Råd og veiledning fra dyktige fagfolk

Hensikten

Hensikten med fagnettet er å formidle informasjon, utveksle erfaringer, gi tips og råd om planlegging, etablering og drift av demensteam.

Områder som beskrives:

  • Etablering og drift av demensteam
  • Utredning av demens
  • Oppfølging av personer med demens og pårørende
  • Kurs og fagutvikling

Via diskusjonsforum er det mulig å drøfte problemstillinger fra egen praksis med andre i demensteam rundt om i landet.

Hvem er fagnettet for?

Målgruppen er demensteam og helsepersonell i kommunehelsetjenesten som skal starte demensteam.

Hvordan bruker jeg fagnettet?

Et fagnett er en felles møteplass innenfor et spesielt fagområde. I dette fagnettet kan du blant annet:

  • innhente informasjon om demensutredning og det å arbeide i demensteam,
  • bruke diskusjonsforum for å diskutere ulike tema og utveksle erfaringer med andre fagfolk, og
  • få råd og veiledning fra dyktige fagfolk ved Aldring og helse.

Ansvarlige

  • Mona Michelaet, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  • Thea Skarpengland, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Linda Gjøra og Margit Gausdal er i permisjon.

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Aldring, Demens
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Alle, Helsefagarbeider, Lege, Sykepleier, Vernepleier
Helsegrupper: 
Voksen, Eldre
Del dette tilbudet: