Portal

Fagnett DEMENS

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse har laget portalen "Fagnett DEMENS", som gir oversikt over tilgjengelige fagnett om demens. Portalen er finansiert av Helsedirektoratet som en del av Demensplan 2015.

Hensikten med portalen

Portalen "Fagnett DEMENS" gir informasjon om satsingsområder innenfor Demensplan 2015. Målet er å formidle erfaring fra prosjekter som er gjennomført eller under arbeid. Fagnettene skal være en støtte for alle som arbeider med utvikling av tilbud til personer med demens og deres pårørende.

Hvem er portalen laget for?

Målgruppe er fagfolk og planleggere som arbeider med utviking av tjenestetilbud til personer med demens og deres pårørende. Portalen er også for andre som er interesserte i fagområdet demens.

Hvordan bruker jeg portalen?

I portalen får du oversikt over alle fagnettene som er utviklet på bakgrunn av Demensplan 2015. Et fagnett er en felles møteplass innenfor et fagområde for informasjon, kunnskapsbygging og erfaringsutveksling. Det er utviklet seks fagnett om demens:

  • Fagnett ABC
  • Fagnett Dagaktivitetstilbud
  • Fagnett Demensteam
  • Fagnett Miljøbehandling
  • Fagnett Pårørendesatsing
  • Fagnett Yngre med demens

I de ulike fagnettene kan du blant annet:

  • finne relevant informasjon som kan leses på nett eller lastes ned for bruk i eget arbeid
  • delta i diskusjonsfora og diskutere og utveksle erfaringer med andre fagfolk
  • få kontakt med dyktige fagfolk ved Aldring og helse som svarer på spørsmål og gir veiledning i diskusjonsforum.

De fleste diskusjonsfora er åpne, mens noen er adgangsbegrenset og krever registrering og godkjenning før deltakelse.

Ansvarlige

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (www.adringoghelse.no) er ansvarlig for det faglige innholdet. 

Se forøvrig kontaktpersoner for de ulike fagnettene.

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Demens
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pårørende, Personer uten helsefaglig utdanning
Yrkesgrupper: 
Alle, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Helsefagarbeider, Lege, Psykolog, Sykepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte, Voksen, Eldre
Del dette tilbudet: