Fagnett

Fagnett Dagaktivitetstilbud

Et fagnett under portalen "Fagnett demens"
Et fagnett innenfor demensomsorgen, utviklet i regi av Demensplan 2015.

Nettsted med relevant informasjon
Diskusjonsforum

Hensikten

Hensikten med fagnettet er å formidle informasjon, utveksle erfaringer, gi tips og råd om planlegging, etablering og drift av dagaktivitetstilbud.

Tema som belyses:

 • Dagaktivitetstilbud
 • Tilskuddsordninger
 • Dagaktivitetskoffert

I fagnettet finnes også et filarkiv som inneholder informasjon med rapporter og andre aktuelle dokumenter.

Hvem er fagnettet for?

Målgruppen er kommunale planleggere, helsepersonell, gårdbrukere eller andre som på annen måte er interessert i dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Hvordan bruker jeg fagnettet?

Et fagnett er en felles møteplass innenfor et spesielt fagområde.

I dette fagnettet kan du blant annet: 

 • finne informasjon om planlegging, etablering og drift av dagaktivitetstilbud,
 • delta i diskusjonsfora,
 • komme i kontakt med andre som har erfaring med noe du trenger å vite mer om, eller fortelle om egne prosjekter,
 • få kjennskap til fagmiljøer i nærheten som driver med noe som er aktuelt for ditt arbeidssted,
 • dele erfaringer, rapporter og annen relevant informasjon med andre, og
 • se når og hvor det arrangeres kurs.

Ansvarlige

 • Liv Taranrød, prosjektleder/fagkonsulent, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Elin Aarø Strandli, prosjektleder, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Aldring, Demens
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pårørende, Personer uten helsefaglig utdanning
Yrkesgrupper: 
Alle, Helsefagarbeider, Lege, Sykepleier, Vernepleier
Helsegrupper: 
Voksen, Eldre
Del dette tilbudet: