Fagnett

Fagnett ABC

Et fagnett under portalen "Fagnett DEMENS"
Fagnett ABC handler om opplæring innen eldreomsorg og demensomsorg, utviklet i regi av Demensplan 2015.

Hensikten

Fagnettet har som mål å gi informasjon om ABC-modellen, som er et opplæringstilbud om demens til helse- og omsorgspersonell i kommunene. Dette er en metode som baserer seg på tverrfagligfaglige diskusjoner og refleksjon, og gjennomføres i selvdrevne studiegrupper. Fagnett ABC gir informasjon om studiematerialet (ABC-permene) som brukes.

ABC-modellen er kompetansetiltak i Demensplan 2015 og Kompetanseløftet 2015.

Hvem er fagnettet for?

Målgruppen er først og fremst helsepersonell i kommunene, men også for andre interesserte.

Hvordan bruker jeg fagnettet?

Et fagnett er en felles møteplass innenfor et spesielt fagområde. I dette fagnettet kan du blant annet:

  • innhente informasjon om ABC-satsingen
  • dele erfaringer og gi informasjon
  • delta i FORUM ABC, som er et eget arbeidsrom i fagnettet hvor ABC-samarbeidspartner kan logge på med passord, og få tilgang til et medlemsbasert forum. Dette er et "lærerværelse" for undervisningspersonale og ABC samarbeidspartnere.

Ansvarlige

  • Magdalena Hernes, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  • Betty S. Doble, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Vis full beskrivelse

Helsefagarbeider PC-H264 (720p LQ)

Hovedkategorier: 
Aldring
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pårørende, Personer uten helsefaglig utdanning
Yrkesgrupper: 
Alle, Helsefagarbeider, Lege, Sykepleier, Vernepleier
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: