E-læringskurs

Ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade betyr at deler av hjernen er ødelagt eller svekket etter traume eller sykdom. Noen skader kan ved riktig behandling og opptrening reverseres, og noen skader gir varige funksjonshemninger, med ulike konsekvenser for den som er rammet. Som fagperson er det viktig å ha nok kunnskap om akutt behandling og rehabilitering etter hjerneskader.

Kurset gjennomføres på 12 timer
Det benyttes videoopptak av forelesninger

Hensikten med kurset

Ervervet hjerneskade er 12 timers tverrfaglig grunnkurs.

Hovedfokus vil være traumatisk hjerneskade, men med mange emner som er relevante for hjerneslag og andre ervervede hjerneskader.

Hvem er kurset for?

Målgruppen er kommuneansatte fra ulike faggrupper som jobber med mennesker med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade.

Hva vil jeg lære?

Kurset gjennomgår følgende tema: 

 • Hjerneslag
 • Medisinering TBI
 • Tverrfaglig tilnærming i den første fasen
 • Redusert bevissthetsnivå
 • Kognitiv svikt etter hjerneslag
 • Frontale skader / reguleringsvansker
 • Ernæring og eliminasjon
 • Dysfagi / svelgvansker
 • Forebygging og behandling av kontrakturer
 • Leiring i seng
 • Oppfølging i kommunen
 • Landsforeningen for trafikkskadde
 • Pårørendes rolle
 • Rehabilitering i hjemmet
 • Gjennombeveging av arm
 • Epilepsi
 • Rehabilitering i hjemmet

Gjennomføring

Kurset er en samling med forelesninger...

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

xxx

Hvem har laget kurset?

Kurset er utviklet av Sunnaas sykehus. 

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Kontaktinformasjon: 

Sunnaas sykehus v/Hilde Sørlie: hilde.sorli@sunnaas.no

Hovedkategorier: 
Hjerne/nervesystem
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Timer: 
12
Estimert tidsbruk: 
12 timer
Yrkesgrupper: 
Alle
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: