E-læringskurs

Elektronisk meldingsutveksling

Drift og overvåkning av elektroniske meldinger
Du har ansvar for drift og overvåking av elektronisk meldingsutveksling i kommunen. Hva må du vite for å sikre at informasjonen kommer fram til rett person på en sikker måte? Hvordan håndtere feil og avvik? Hvordan lære opp andre?

Kurset benytter video
Diskusjonsforum på nett

Hensikten med kurset

Elektroniske meldinger brukes mellom de ulike tjenestene i helse- og omsorgssektoren: sykehjem, hjemmetjeneste, helsestasjoner, fastlege og helseforetak. Hensikten er å bidra til sikrere kommunikasjon og en mer effektiv utveksling av informasjon mellom de ulike partene, slik at kvaliteten på helsetjenestene heves.

For at kvaliteten og sikkerheten på meldingsutvekslingen opprettholdes, kreves det at noen har ansvar for å overvåke og drifte tjenesten.

Kurset gir kunnskap om hvordan man tar i bruk elektronisk meldingsutveksling, og hvordan man drifter og vedlikeholder tjenesten. Det er ment å være et hjelpemiddel og et sted for å utveksle erfaringer med andre som jobber med drift og overvåking av elektroniske meldinger i helse- og omsorgssektoren. 

Hvem er kurset for?

"Elektronisk meldingsutveksling" er et tilbud for deg som har ansvar for drift og overvåkning av elektroniske meldinger i en kommune. Det kan være prosjektledere, helsepersonell, enhetsledere eller IT-personell. Andre med ansvar eller interesse for elektronisk meldingsutveksling kan også ha nytte av innholdet i kurset.

Hva vil jeg lære?

Kurset gjennomgår følgende tema:

  • Oversikt meldingsflyt
  • Ansvar og roller
  • Drift og avvikshåndtering
  • Opplæring og brukerstøtte
  • Krav - Veiledere
  • Terminologi

Innholdet baserer seg på nasjonale, regionale og lokale krav, forpliktelser og veiledere innenfor elektronisk meldingsutveksling. Det bygger også på erfaringer fra kommuer som har drevet med elektronisk meldingsutveksling i lengre tid.

Gjennomføring

Ulike måter du kan bruke kurset på: 

  • Se introduksjonsvideoen for å få en kortfattet og enkel oversikt over hvordan meldingsutveksling foregår. 
  • Still spørsmål, diskuter, gi råd og del tanker og erfaringer med andre deltakere gjennom diskusjonsforumet.
  • Benytt deg av tipsene for å utarbeide sjekklister for din egen arbeidsplass. 
  • Bruk oversikten over kilder og ressurser til å finne sentrale dokumenter som omhandler elektronisk meldingsutveksling.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Det kreves ingen forkunnskaper for dette kurset. 

Hvem har laget kurset?

Kurset er utarbeidet av FUNNKe i samarbeid med Helsekompetanse. FUNNKe er et regionalt prosjekt som skal bistå kommunene i Nord-Norge med å implementere og drifte elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og fastleger/helseforetak. Vi hører til Kvalitets- og utviklingssenteret på UNN.

Annet

Kurset er ikke poenggivende.

 

Vis full beskrivelse

«M» - elektronisk meldingsutveksling

Ansvarlig for tilbudet: 
Utviklet i samarbeid med: 
Hovedkategorier: 
Organisasjon/ledelse, Samhandling, Teknologi/informasjonssikkerhet
Målgrupper: 
Ledelse/administrasjon/IT
Tilgjengelig: 
Lansert 1. april 2014
Yrkesgrupper: 
Annet
Helsegrupper: 
Ingen definerte
Del dette tilbudet: