Nettsted

Eksemkompetanse

Nettstedet gir deg en kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier ved atopisk eksem.

Nettbaserte tester
Video benyttes

Hensikten med nettstedet

Eksemkompetanse kan hjelpe deg som møter personer med atopisk eksem i ditt arbeide på sykehus eller i primærhelsetjenesten. Du vil få intoduksjon i tema som immundempende medikamenter (calsineurinhemmere) og allergilære. 

Hvem er nettstedet for?

Innholdet er utviklet spesielt for helsearbeidere. Pasienter og andre interesserte uten helsefaglig bakgrunn anbefales å gå til eksemskolen.no.

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås:

  • Basiskunnskaper
  • Infeksjoner
  • Innleggelse på sykehus
  • Kortison
  • Miljøfaktorer og allergi

Hvem har laget nettstedet?

Nettstedet ble utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i samarbeid med Barneavdelingen og Hudavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Oppdragsgiver og prosjekteier er Astma- og allergiforbundet (NAAF). Kurset er finansiert av prosjektmidler fra Helse og rehabilitering.

Medisinskfaglig ansvarlig

  • Thomas G. Schopf, Hudlege og forsker ved Nasjonalt senter fore-helseforskning

Annet

 

 

Vis full beskrivelse
Utviklet i samarbeid med: 
Hovedkategorier: 
Diagnostikk, Folkehelse/forebygging, Eksem
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Yrkesgrupper: 
Apotektekniker, Helsefagarbeider, Helsesøster, Lege, Sykepleier
Helsegrupper: 
Barn/unge, Ungdom, Voksen
Del dette tilbudet: