E-læringskurs

Diabetes Fosen

Diabetesbehandling er avhengig av samarbeid mellom den som har diabetes og helsepersonellet. Økt kunnskap og kvalitet på behandling og egenbehandling kan bidra til å forebygge senkomplikasjoner og øke livskvaliteten for personer med diabetes.

Det anbefales at arbeidsplasser som tar i bruk kurset arrangerer 2 gruppevise samlinger
Det kreves PC med tilgang til Internett og lyd (eventuelt projektor/skjerm)
Video benyttes
Nettbasert test
Kursbevis utstedes ved gjennomført kurs og bestått test (innlogging påkrevd).

Hensikten med kurset

Etter gjennomført kurs skal du ha kunnskaper om diabetes, og beherske grunnleggende prinsipper som sikrer riktig behandling av personer med diabetes. 

Målet er å heve kunnskapsnivået hos helsepersonell for å skape større interesse og forståelse for fagfeltet, i tillegg til økt motivasjon og mestring i arbeidet. Dette skal bidra til kvalitet på tjenesten og trygghet i hverdagen, både for helsepersonell og bruker/pasient. 

Hvem er kurset for?

Målgruppen er hovedsaklig helsearbeidere som arbeider med mennesker med diabetes. Diabetikere og pårørende kan også ha god nytte av programmet.

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås:

 • Sykdomslære
 • Diabetesbehandling
 • Kost og fysisk aktivitet
 • Akuttiltak

Gjennomføring

Vi anbefaler at kommuner som tar i bruk tilbudet setter i gang grupper på 5-7 ansatte. Det anbefales 2 gruppesamlinger.

Nødvendige fasiliteter må legges til rette for gruppene:

 • PC med tilgang til Internett (husk lyd)
 • TV-skjerm eller projektor

Anbefalt metode:

 • Deltakerne starter programmet med en felles samling (sikre at alle kommer greit i gang, reflektere rundt temaet)
 • Deltakerne i gruppen gjennomfører programmet hver for seg med en avsluttende test. 
 • Deltakerne avslutter programmet med en felles samling for refleksjon over innholdet og hvordan dette kan tas i bruk i egen avdeling.

Relevant litteratur til fordypning er samlet i en egen ressursside.

Hvem har laget kurset?

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom:

 • Folkehelse Fosen
 • Diabetesforbundet
 • Diabetessykepleier
 • Fotterapeut
 • Fosen Helsekompetanse og
 • Helsekompetanse

Fagansvarlig

Sissel Hyllmark, diabetessykepleier, Diabeteshjelpen, tlf: 91 88 91 86

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Folkehelse/forebygging, Legemidler, Livsstil/trening/ernæring, Læring/mestring, Diabetes
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pårørende, Pasienter/brukere
Yrkesgrupper: 
Ernæringsfysiolog, Fysioterapeut, Helsefagarbeider, Lege, Legespesialist, Sykepleier
Helsegrupper: 
Barn/unge, Ungdom, Voksen
Del dette tilbudet: