Nettsted

DeVaVi

Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse
DeVaVi har som formål å sikre at legespesialist er tilgjengelig for sentrene for psykisk helse i Sør- og Midt-Troms. Nettstedet gir informasjon om prosjektet, pasientforløpsmodellen og bruk av videokonferanse.

Hensikten med nettstedet

DeVaVi beskriver styrkingen av det akuttpsykiatriske tilbudet ved Senter for Psykisk Helse Sør-Troms (SPHST), Senter for Psykisk Helse Midt-Troms (SPHMT) og Senter for Psykisk Helse Ofoten (SPHO) i Avdeling Sør i Allmennpsykiatrisk klinikk, UNN. Det er etablert døgnkontinuerlig forvakt/telefonvakt som dekkes av ambulante team og telefonvakt på lokal døgnenhet, og felles bakvaktsordning der overlege er tilgjengelig via mobiltelefon og videokonferanse. Overlegene kan delta i direkte pasientkonsultasjoner via videosamtaler i samarbeid med ambulante team og døgnenheter.

Nettstedet gir en detlajert innføring i rutiner og pasientforløp for akuttpsykiatriske tilbud på SPH-nivå med ambulante tjenester og mulighet for å legge inn på lokal døgnenhet. DeVaVi beskriver hvordan pasienter får mulighet for tilbud lokalt framfor å måtte få sitt akutt-tilbud i Tromsø.

Hvem er nettstedet for?

Helsearbeidere og legespesialister knyttet til Sentrene for Psykisk Helse (SPH) og kommunehelsetjeneste (legevakt) som sokner geografisk til de enkelte SPH'ene.

Hva vil jeg lære?

  • Informasjon om det desentraliserte vaktsamarbeidet
  • Pasientforløpmodell
  • Opplæring i bruk av videokonferanse
  • Informasjon om jus, risiko og sikkerhet

Hvem har laget kurset?

Nettstedet er laget av Allmennpsykiatrisk klinikk, avdeling Sør, ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Etikk/retningslinjer/lovverk, Kommunikasjon, Organisasjon/ledelse, Psykisk helse, Samhandling, Teknologi/informasjonssikkerhet
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Ledelse/administrasjon/IT
Yrkesgrupper: 
Legespesialist, Psykolog, Sykepleier, Vernepleier, Annet
Helsegrupper: 
Voksen
Del dette tilbudet: