E-læringskurs

Bevegelse i et livsløpsperspektiv

Aldring med funksjonshemning
Hvilke bevegelsesutfordringer møter en person som har levd lenge med en nevrologisk betinget funksjonshemning i aldringsprosessen? Og hvilken betydning får dette for personens evne til å delta i samfunnet og å bevare sin integritet og verdighet?

Kurset går over tre uker
Fysisk samling i tillegg til nettbasert læring

Hensikten med kurset

Kurset tar for seg grunnleggende funksjoner som ofte oppleves som vanskelige for personer i gruppen aldrende funksjonshemmede, og hvilke tiltak som kan bidra til at personene takler utfordringer aldringsprosessen gir. Kurset vektlegger å se sammenhengen mellom bevegelseskontroll og muligheter til deltakelse i samfunnet. 

Hvem er kurset for?

Målgruppen for kurset er et tverrfaglig sammensatt personale som arbeider med denne pasientgruppen, gjerne flere fra samme team.

Aktuelle personellgrupper kan være aktivitører, assistenter, omsorgsarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, leger, psykologer, hjelpepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Hva vil jeg lære?

Kurset gjennomgår følgende tema: 

 • Funksjonshemning
 • Bobathkonseptet
 • Motorisk kontroll
 • Systemkontroll
 • Muskulatur
 • Ryggmargen
 • Kjerner i hjernestammen
 • Lillehjernen
 • Hjernebarken
 • Betydningen av sanseinformasjon
 • Aldringsprosessen
 • Plastisitet

Gjennomføring

Kurset er nettbasert og forløper over tre uker. Det avsluttes med en praktisk samling arrangert av lokal kursleder. Du må ha tilgang til Internett for å delta på kurset.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Kurset er beregnet på en bred tverrfaglig gruppe, og det stilles ingen krav til formell forhåndskunnskap hos deltakerne.

Hvem har laget kurset?

Kurset er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse .

Fagansvarlig

Helge Hæstad, spesialfysioterapeut/spesialist i rehabilitering med fordypning i nevrologisk fysioterapi, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

 

Vis full beskrivelse
Kontaktinformasjon: 

For mer informasjon om kurset: 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH): post@aldringoghelse.no

Janne Johannessen: Janne.johannessen@aldringoghelse.no, Tlf: 33341979/99049119

Fagansvarlig Helge Hæstad: helge.haestad@unn.no

Hovedkategorier: 
Aldring, Funksjonshemning
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Estimert tidsbruk: 
Kurset går over tre uker.
Yrkesgrupper: 
Annet, Aktivitør, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Lege, Miljøarbeider, Psykolog, Støttekontakt, Sykepleier, Vernepleier
Helsegrupper: 
Eldre
Del dette tilbudet: