E-læringskurs

Betydningen av fritid, kultur og venner

Et kurs i portalen "Mangfold og muligheter"
Personer med utviklingshemninger har spesielle behov, men ingen mennesker er like. Som støttekontakt må du vite hva du må gjøre når du skal tilrettelegge fritiden for andre.

Beregnet tid er cirka 8 timer
Benytter video
Nettbasert test
Kursbevis ved gjennomført kurs og test

Hensikten med kurset

I dette e-læringskurset vil du få kunnskap om hva fritid er, og hvordan du kan hjelpe personer med en utviklingshemning til å få en aktiv og meningsfylt tilværelse alene eller sammen med andre. Kurset er ett av flere kurs i kursportalen "Mangfold og muligheter", som omhandler personer med utviklingshemning.

Hvem er kurset for?

Målgruppen er personer som arbeider for personer med utviklingshemning.

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås:

 • Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltagelse
 • Selvstendig fritid
 • Hvordan tilrettelegge fritidstilbud for andre
 • Å feriere - sammen om det hele
 • Kulturelt mangfold
 • Mål og mening
 • Deltagelse for alle
 • Betydningen av å ha sosiale nettverk
 • Nettverkskartlegging
 • Sosial kompetanse
 • Samliv og seksualitet

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Hvem har laget kurset?

Stiftelsen SOR.

Kontaktperson

Jarle Eknes, daglig leder, stiftelsen SOR.

 

 

Vis full beskrivelse
Hovedkategorier: 
Funksjonshemning, Kommunikasjon
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Personer uten helsefaglig utdanning
Timer: 
8
Estimert tidsbruk: 
Beregnet tid er cirka 8 timer
Yrkesgrupper: 
Annet
Helsegrupper: 
Barn/unge, Ungdom, Voksen
Del dette tilbudet: