Nettstøttet kurs

Basiskurs i habilitering

Habilitering dreier seg om å ta vare på og utvikle funksjonsevne, mestringsevne og selvstendighet til personer med medfødt sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Dette kurset er for deg som jobber med habilitering, slik at du kan øke din kompetanse og trygghet i jobben.

Fysiske samlinger
Skriftlige innleveringer
Diskusjonsforum på nett

Hensikten med kurset

Kurset skal bidra til å utvikle kompetanse i habiliteringstjenestene og til fagpersoner som jobber med habilitering. 

Du skal gjennom refleksjon og skriftlige oppgaver sette innholdet i kurset i sammenheng med de erfaringene du selv har gjort deg i møte med pasienter i egen praksishverdag.

Hvem er kurset for?

Målgruppen for kurset er helse- og sosialpersonell og fagpersonell som jobber innen habilitering i spesialisthelsetjenesten. 

Hva vil jeg lære?

Innholdet i kurset er utviklet for å være mest mulig praksisnært og relevant for din arbeidshverdag. Følgende tema gjennomgås: 

Første samling

  • Forståelse av funksjonshemning og habilitering
  • Sentrale føringer for habiliteringstjenesten
  • Kunnskapsbasert praksis

Andre samling

  • Brukermedvirkning og samhandling på individnivå

Tredje samling

  • Samhandling og oppgavefordeling med andre instanser i og utenfor helsetjenesten
  • Overføring av kompetanse og veiledning

Gjennomføring

Det arrangeres 3 obligatoriske samlinger. På hver samling gjennomgås grunnleggende tema for habiliteringstjenestenes praksis. Kurset er en helhetlig prosess, ikke bare enkeltstående forelesninger eller kursdager. Derfor er det viktig at du deltar på alle tre samlingene. 

Som forberedelse før samlingene kreves det at deltakerne leser noe faglitteratur. Mellom samlingene er det skriftlige innleveringer. Diskusjonsforum på nett kan benyttes til å utveksle erfaringer med andre kursdeltakere.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Dine erfaringer fra praksis er en viktig basis for kurset. 

Hvem har laget kurset?

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU), Helse Sør-Øst, arrangerer kurset. Nettstedet er utviklet av RHABU i samarbeid med Helsekompetanse.

Kursansvarlig

  • Bjørg Halvorsen, Leder, RHABU, Helse Sør-Øst.
Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Funksjonshemning, Habilitering/rehabilitering
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Tilgjengelig: 
Nytt kurs starter i 2019
Estimert tidsbruk: 
3 samlinger fordelt utover året
Yrkesgrupper: 
Ergoterapeut, Fysioterapeut, Helsefagarbeider, Lege, Pedagog, Psykolog, Sosionom, Sykepleier, Vernepleier
Helsegrupper: 
Barn/unge
Del dette tilbudet: