Nettsted

Barn og spiseforstyrrelser

Har barnet mitt spiseforstyrrelse? Hvordan kan jeg hjelpe? På dette nettstedet skal foreldre og andre berørte kunne finne kvalitetssikret informasjon om spiseforstyrrelser og hvilke behandlinger som er tilgjengelige.

Hensikten med nettstedet 

Gir tegnene du observerer grunn til bekymring, og hvordan skal du møte disse? Dette nettstedet vil gi deg svar på mange av spørsmålene du har. Og du vil forhåpentligvis få tips om hvordan du kan hjelpe barnet til å forstå hvilken situasjon det er kommet i. 

Hvem er nettstedet for?

Målgruppen for nettstedet er foreldre og andre berørte til barn og unge med spiseforstyrrelse.

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås:

  • Spiseforstyrrelser
  • Hvordan kjenne igjen spiseforstyrrelser?
  • Grunn til bekymring?
  • Hvem kan hjelpe?
  • Hvilken behandling virker?
  • "Nettvett" ved spiseforstyrrelser
  • Familien forteller

Under hvert tema/kapittel finnes "Tips" og "Refleksjonsspørsmål" til hjelp i arbeidet med å bli frisk. I tillegg finnes en side for ofte stilte spørsmål og en ressursside for lenker og litteratur. 

Hvem har laget nettstedet?

Nettstedet er laget av Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, i samarbeid med Helsekompetanse (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin).

Fagansvarlig

  • Vibeke Stalsberg, leder, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge.

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Utviklet i samarbeid med: 
Hovedkategorier: 
Psykisk helse, Spiseforstyrrelser/overvekt
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pårørende, Pasienter/brukere, Personer uten helsefaglig utdanning
Yrkesgrupper: 
Annet, Ernæringsfysiolog, Helsefagarbeider, Helsesøster, Psykolog, Sykepleier
Helsegrupper: 
Barn/unge, Ungdom
Del dette tilbudet: