E-læringskurs

Autismespekter-forstyrrelse hos personer med utviklingshemming

Et kurs om hvordan autismespekterforstyrrelse påvirker hverdagslig fungering. For tjenesteytere som jobber for personer med autismespekterforstyrrelse og utviklinghemming.

Hensikten med kurset

Bidra med kunnskap som fører til høy kvalitet i miljøarbeid for personer med autismespekterforstyrrelse og utviklingshemming.

Hvem er kurset for?

Tjenesteytere som jobber for personer med autismespekterforstyrrelse / utviklingshemming

Hva vil jeg lære?

Du vil få forståelse av hvordan autismespekterforstyrrelse påvirker hverdagslig fungering, og lære hvordan vi gjennom tilrettelegging av miljøbetingelser kan bidra til størst mulig mestring.

Gjennomføring

  • Kurset kan gjennomføres som et rent e-læringskurs og er kostnadsfritt å gjennomføre.
  • Hvis man er innlogget kan man få kursbevis for å dokumentere kompetanse. 
  • Kurset avsluttes med en kunnskapstest.
  • Kurset inneholder en rekke videoklipp, refleksjonsoppgaver og tilgjengelig fordypningsstoff.
  • Det er inndelt i fire deler, og det er en fordel om man tar pauser og ikke gjennomfører hele kurset i løpet av en dag.
  • Kurset er estimert til 8 timers varighet. 

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Kurset er egnet for alle tjenesteytere med og uten sosial-/helsefaglig eller pedagogisk utdanning.

Hvem har laget kurset?

Stiftelsen SOR har utviklet kurset, med økonomisk støtte fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Nyhetsbrev

Alle som deltar i kurset vil få tilsendt nyhetsbrev fra Stiftelsen SOR noen ganger i året, med tema som omhandler utviklingshemming. Man kan enkelt melde seg av listen, om man ønsker det.

Kursansvarlig

  • Prosjektleder: Jarle Eknes, psykologspesialist og daglig leder i Stiftelsen SOR
  • Redaktør: Torill Fjæran-Granum, spesialpedagog og daglig leder i SPISS

 

Vis full beskrivelse
Kontaktinformasjon: 

Stiftelsen SOR
www.stiftelsensor.no 
 

Hovedkategorier: 
Funksjonshemning
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Pedagogisk ansatte, Personer uten helsefaglig utdanning
Tilgjengelig: 
Lansert august 2017
Estimert tidsbruk: 
8 timer
Yrkesgrupper: 
Annet
Helsegrupper: 
Barn/unge, Voksen
Del dette tilbudet: