E-læringskurs

Arbeid i andres hjem

Et kurs i portalen "Mangfold og muligheter"
Når du jobber med personer med utviklingshemning må du ha grunnleggende kunnskap om det å ha en utviklingshemning, men du må også være bevisst hvordan du kommuniserer og samhandler.

Beregnet tid er cirka 8 timer
Benytter video
Nettbasert test
Kursbevis ved gjennomført kurs og test

Hensikten med kurset 

Dette kurset danner en grunnmur av det du bør kunne når du jobber for personer med utviklingshemning, slik at du kan hjelpe personene til å bruke sine ressurser og oppleve mestring i hverdagen. "Arbeid i andres hjem" er ett av flere kurs i portalen "Mangfold og muligheter", som alle handler om personer med utviklingshemning. 

Hvem er kurset for?

Personer som arbeider for personer med utviklingshemning.

Hva vil jeg lære?

Kurset gir kunnskap om hva utviklingshemning er, lover og rettigheter, konflikthåndtering, familiens betydning og historiske og etiske perspektiver rundt temaet.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å ta dette kurset.

Hvem har laget kurset?

Kurset er utviklet av Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for mennesker med utviklingshemning).

 

Vis full beskrivelse
Kontaktinformasjon: 

Jarle Eknes, daglig leder, SOR: je@sorpost.no

Hovedkategorier: 
Etikk/retningslinjer/lovverk, Funksjonshemning, Læring/mestring
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere, Personer uten helsefaglig utdanning
Tilgjengelig: 
Åpent for alle
Yrkesgrupper: 
Ergoterapeut, Fysioterapeut, Helsefagarbeider, Sykepleier, Vernepleier
Helsegrupper: 
Barn/unge, Ungdom, Voksen
Del dette tilbudet: