Nettstøttet kurs

Aldring på nett

Økt medbestemmelse, opplevelse av fellesskap og en mer individuelt tilpasset tjeneste kan bidra til å øke livskvaliteten hos eldre mennesker. Lær hvordan du som helsepersonell kan legge til rette for dette.

Fysiske samlinger
Oppgaveløsning/oppgaveinnlevering
Gruppearbeid fysisk og på nett
Undervisning via videokonferanse
Videoforelesninger er tilgjengelig i kurset
Nettveileder - vurdering gis underveis i kurset

Hensikten med kurset

Helse- og omsorgstjenester som bidrar til at eldre med omsorgsbehov har et godt og meningsfullt liv, er tilfredsstillende både for de ansatte og den enkelte det gjelder.

Hensikten med læringsprogrammet "Aldring på nett" er å gi ny kunnskap om eldreomsorg, og åpner opp for at du som jobber med eldre skal kunne reflektere over egen praksis.

Gjennom egen refleksjon og ved å dele erfaringer på tvers av yrkesgrupper og kommuner har du mulighet til å lære av andre og være med på å utvikle tjenestene.

Hvem er kurset for?

Målgruppen er helsearbeidere som jobber innenfor eldreomsorg. Personer uten helsefaglig utdanning kan også delta. 

Kurset er tilgjengelig for utvalgte ansatte i kommuner i Fosen. Ledere ved den enkelte arbeidsplass på Fosen prioriterer hvem som skal delta. 

Hva vil jeg lære?

Kurset tar for seg følgende tema:

 • samhandling
 • aktivitet
 • måltidet
 • etikk
 • individuell plan

Gjennomføring

De ulike arbeidsformene inkluderer:

 • Dagssamlinger 
 • Deltakelse i klasserom på nett
 • Undervisning via videokonferanse
 • Gruppearbeid fysisk og på nett

Vurdering gis underveis i kurset.

Nettbasert læring 

 • Alle moduler har oppgaveløsning og oppgaveinnlevering med tilbakemelding. 
 • Videoforelesninger er tilgjengelig i kurset.
 • Diskusjonsforum for oppgaveløsing, diskusjon og veiledning
 • Eksterne ressurser i form av lenker til andre kurs og nettsteder

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Deltakernes arbeidserfaringer en viktig ressurs i læringsprosessen. 

Hvem har laget kurset?

Kursansvarlige

 • Rita Langvold, kompetansekoordinator, Bjugn kommune.
 • Karita Lysvand, kompetansekoordinator, Leksvik kommune.

Annet

Ta kontakt med kursansvarlig for informasjon vedrørende oppstart.

 

Vis full beskrivelse
Ansvarlig for tilbudet: 
Hovedkategorier: 
Aldring, Omsorg/sykepleie
Målgrupper: 
Helse- og sosialarbeidere
Tilgjengelig: 
Ta kontakt med kursansvarlige for informasjon vedrørende oppstart.
Estimert tidsbruk: 
Læringsprogrammet går over 5 måneder.
Yrkesgrupper: 
Ergoterapeut, Fysioterapeut, Helsefagarbeider, Sykepleier
Helsegrupper: 
Eldre
Del dette tilbudet: