Søk i kurskatalogen

Filtrér resultat

Nettstøttet kurs
Eldre mann og sykepleier sitter i en blomsterhage.
Hvordan legge til rette for økt medbestemmelse, opplevelse av fellesskap og en mer individuelt tilpasset tjeneste for eldre?
Nettsted
Eksembehandling, barn. Barneføtter, hender som masserer.
Nettsted om eksem, med kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier.
Nettstøttet kurs
Lege i sykehuskorridor.
UNNs kurs i helse, miljø og sikkerhet.
E-læringskurs
Foreldre, bekymret uttrykk i ansiktet.
Relevant og oppdatert kunnskap om hvordan man møter berørte og etterlatte ved kriser, ulykker og katastrofer.
E-læringskurs
Videokonferanse
Dette er kurset for deg som er travel helsearbeider og ønsker en kort innføring i bruk av videokonferanse.
E-læringskurs
Sykepleier med laptop i hendene.
En gjennomgang av de etiske retningslinjene ved Helse Nord, for alle ansatte ved helseforetaket.
Portal
Trykk av malte hender.
Oversikt over alle e-læringskurs om temaet utviklingshemning som er laget av Stiftelsen SOR.
Utdanning
Hjemmetjeneste til en eldre dame.
Samlingsbasert og nettbasert utdanning for å ta eksamen og få autorisasjon som helsefagarbeider.
Fagnett
Papirklipp - mennesker i kjede.
I dette fagnettet får du oversikt over geriatrimiljøet i Nord-Norge og faglig fordypningsstoff og kompetanse om geriatrifagfeltet.

Sider