Søk i kurskatalogen

Filtrér resultat

E-læringskurs
En dame i rullestol får hjelp av en helsearbeider
Huntington sykdom er en alvorlig medisinsk tilstand. Dette kurset vil gi deg som fagperson kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den.
Nettstøttet kurs
Eldre mann og sykepleier sitter i en blomsterhage.
Hvordan legge til rette for økt medbestemmelse, opplevelse av fellesskap og en mer individuelt tilpasset tjeneste for eldre?
Nettsted
Eksembehandling, barn. Barneføtter, hender som masserer.
Nettsted om eksem, med kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier.
Nettstøttet kurs
Lege i sykehuskorridor.
UNNs kurs i helse, miljø og sikkerhet.
E-læringskurs
Videokonferanse
Dette er kurset for deg som er travel helsearbeider og ønsker en kort innføring i bruk av videokonferanse.
E-læringskurs
Sykepleier med laptop i hendene.
En gjennomgang av de etiske retningslinjene ved Helse Nord, for alle ansatte ved helseforetaket.
Portal
Trykk av malte hender.
Oversikt over alle e-læringskurs om temaet utviklingshemning som er laget av Stiftelsen SOR.
Utdanning
Hjemmetjeneste til en eldre dame.
Samlingsbasert og nettbasert utdanning for å ta eksamen og få autorisasjon som helsefagarbeider.
Fagnett
Papirklipp - mennesker i kjede.
I dette fagnettet får du oversikt over geriatrimiljøet i Nord-Norge og faglig fordypningsstoff og kompetanse om geriatrifagfeltet.

Sider