Søk i kurskatalogen

Filtrér resultat

E-læringskurs
En igangsetter til refleksjon, drøfting og utvikling av bedre praksis i møte med pårørende.
E-læringskurs
Liten jente som vasker hendene.
Få innsikt i behandling av atopisk eksem hos barn og voksne.
E-læringskurs
Gutt løfter hender opp og former dem til en ramme.
Prader-Willis syndrom gir noen spesielle utfordringer for dem det gjelder. Som tjenesteyter må du vite hva du kan gjøre for å bidra til at de får en god hverdag.
Nettstøttet kurs
Helsefagarbeider sjekker blodtrykk på pasient
Målet med prosjektet er at personell uten helsefaglig utdanning vil få undervisning i sentrale fagtemaer og veiledning i praksis innen helsefagarbeiderens ansvars- og kompetanseområde.
Portal
Portalen gir oversikt over fagnett og prosjekter utviklet i et interkommunalt samarbeid i Midt-Troms.
Nettsted
Illustrasjon: Kvinne på fjelltopp
Et nettsted for deg som sliter med overvekt og vil ha råd og veiledning om hvordan endre levevaner. Nettstedet er også et lærings- og mestringstilbud.
E-læringskurs
Grønn spire som vokser opp fra bakken.
Hvem trenger individuell plan? Hva skal den inneholde? Hvordan komme i gang? Hvem har ansvar?

Sider