Søk i kurskatalogen

Filtrér resultat

Nettsted
Hvordan styrke psykisk helsevern i kommuner i Nord- og Sør-Østerdals-regionen
Nettstøttet kurs
Flyformasjon - flyr i samme retning
Sykelig overvekt har vært et fagområde med manglende kunnskap og kontinuitet i behandlingen. For å oppnå varige endringer, er samhandling er en viktig nøkkelfaktor.
E-læringskurs
Medisinsk-teknisk utstyr.
En generell innføring i håndtering og bruk av medisinsk-teknisk utstyr.
Nettsted
Mann på tur med gåstaver.
En unik dokumentasjon av hvordan regelmessig trening kan gi fremgang etter hjerneslag - også flere år etter at man er rammet.
E-læringskurs
Tegning av en hjerne med plaster.
Tverrfaglig grunnkurs om ervervede hjerneskader og behandling og rehabilitering som kan bedre funksjonsevnen etter hjerneskade.
Portal
Silhuetter av eldre mennesker og logo til Aldring og helse
Dette er en portal som viser oversikt over alle fagnett om demens som er utviklet på bakgrunn av Demensplan 2015.
Utdanning
Arbeidsbord med bærbar datamaskin, kalender, notatbok, penn og briller.
Yrkesrettet videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere i Fagskolen Aldring og helse.
Fagnett
Papirklipp - mennesker i kjede.
Dette er et fagnett innenfor fagområdet geriatri
Nettstøttet kurs
Sykepleier besøker eldre dame hjemme
Nettstøtta læringsprogram om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi
E-læringskurs
Hvordan kan du som ansatt i barnehage eller skole avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn, og hva må du gjøre når det avdekkes.

Sider