Søk i kurskatalogen

Filtrér resultat

Nettsted
Hvordan styrke psykisk helsevern i kommuner i Nord- og Sør-Østerdals-regionen
E-læringskurs
En vei som deler seg
Dette kurset danner en grunnmur av det du bør kunne når du jobber med personer med utviklingshemning.
E-læringskurs
Medisinsk-teknisk utstyr.
En generell innføring i håndtering og bruk av medisinsk-teknisk utstyr.
Nettsted
Mann på tur med gåstaver.
En unik dokumentasjon av hvordan regelmessig trening kan gi fremgang etter hjerneslag - også flere år etter at man er rammet.
E-læringskurs
Tegning av en hjerne med plaster.
Tverrfaglig grunnkurs om ervervede hjerneskader og behandling og rehabilitering som kan bedre funksjonsevnen etter hjerneskade.
Portal
Silhuetter av eldre mennesker og logo til Aldring og helse
Dette er en portal som viser oversikt over alle fagnett om demens som er utviklet på bakgrunn av Demensplan 2015.
Utdanning
Arbeidsbord med bærbar datamaskin, kalender, notatbok, penn og briller.
Yrkesrettet videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere i Fagskolen Aldring og helse.
Fagnett
Papirklipp - mennesker i kjede.
Dette er et fagnett innenfor fagområdet geriatri

Sider