Søk i kurskatalogen

Filtrér resultat

Nettsted
Hvordan styrke psykisk helsevern i kommuner i Nord- og Sør-Østerdals-regionen
E-læringskurs
En vei som deler seg
Dette kurset danner en grunnmur av det du bør kunne når du jobber med personer med utviklingshemning.
E-læringskurs
Medisinsk-teknisk utstyr.
En generell innføring i håndtering og bruk av medisinsk-teknisk utstyr.
Nettsted
Mann på tur med gåstaver.
En unik dokumentasjon av hvordan regelmessig trening kan gi fremgang etter hjerneslag - også flere år etter at man er rammet.
E-læringskurs
Tegning av en hjerne med plaster.
Tverrfaglig grunnkurs om ervervede hjerneskader og behandling og rehabilitering som kan bedre funksjonsevnen etter hjerneskade.
Fagnett
Papirklipp - mennesker i kjede.
Dette er et fagnett innenfor fagområdet geriatri
Nettstøttet kurs
Sykepleier besøker eldre dame hjemme
Nettstøtta læringsprogram om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi
E-læringskurs
Liten jente som vasker hendene.
Få innsikt i behandling av atopisk eksem hos barn og voksne.
E-læringskurs
Gutt løfter hender opp og former dem til en ramme.
Prader-Willis syndrom gir noen spesielle utfordringer for dem det gjelder. Som tjenesteyter må du vite hva du kan gjøre for å bidra til at de får en god hverdag.

Sider