Søk i kurskatalogen

Filtrér resultat

Nettsted
Hvordan styrke psykisk helsevern i kommuner i Nord- og Sør-Østerdals-regionen
E-læringskurs
En vei som deler seg
Dette kurset danner en grunnmur av det du bør kunne når du jobber med personer med utviklingshemning.
Nettstøttet kurs
Mann på fjelltur nyter utsikten
For å kunne gi og opprettholde et helhetlig tilbud til personer med sterk overvekt, er det er viktig at alle ledd i helsetjenesten øker sin kompetanse på overvekt og fedme.
E-læringskurs
Medisinsk-teknisk utstyr.
En generell innføring i håndtering og bruk av medisinsk-teknisk utstyr.
Nettsted
Mann på tur med gåstaver.
En unik dokumentasjon av hvordan regelmessig trening kan gi fremgang etter hjerneslag - også flere år etter at man er rammet.
E-læringskurs
Tegning av en hjerne med plaster.
Tverrfaglig grunnkurs om ervervede hjerneskader og behandling og rehabilitering som kan bedre funksjonsevnen etter hjerneskade.
Nettstøttet kurs
Sykepleier besøker eldre dame hjemme
Nettstøtta læringsprogram om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

Sider