Søk i kurskatalogen

Filtrér resultat

Fagnett
Hender til en gammel dame.
Fagnettet skal bidra til og legge til rette for at helsepersonell i Nord-Troms har kompetanse om lindrende behandling.
E-læringskurs
Hånd og utstyr for blodsukkermåling.
Økt kunnskap og kvalitet på behandling og egenbehandling kan øke livskvaliteten for personer med diabetes.
Nettstøttet kurs
Kropp, identitet og seksualitet
De vanlige informasjonskildene om pubertet, kjærester og seksualitet er ikke selvfølgelig tilgjengelig og forståelig for den som har en funksjonsnedsettelse.
Nettsted
Hvordan styrke psykisk helsevern i kommuner i Nord- og Sør-Østerdals-regionen
E-læringskurs
En vei som deler seg
Dette kurset danner en grunnmur av det du bør kunne når du jobber med personer med utviklingshemning.
Nettstøttet kurs
Mann på fjelltur nyter utsikten
For å kunne gi og opprettholde et helhetlig tilbud til personer med sterk overvekt, er det er viktig at alle ledd i helsetjenesten øker sin kompetanse på overvekt og fedme.
E-læringskurs
Medisinsk-teknisk utstyr.
En generell innføring i håndtering og bruk av medisinsk-teknisk utstyr.

Sider