Søk i kurskatalogen

Filtrér resultat

Videobank
Tenkerommet er en samling av korte filmer av, med og om mennesker med utviklingshemning, ment for diskusjon og refleksjon.
E-læringskurs
En legegruppe diskuterer røntgenbilde.
Kurs i strålevern for ansatte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
Fagnett
Papirklipp - mennesker i kjede.
Fagnett ABC handler om opplæring innen eldreomsorg og demensomsorg. Fagnettet er utviklet med støtte fra Demensplan 2015.
Utdanning
Arbeidsbord med bærbar datamaskin, kalender, notatbok, penn og briller.
Yrkesrettet videreutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere i Fagskolen Aldring og helse.
Nettsted
DeVaVi-rom med videokonferanseutstyr.
Desentralisert vaktsamarbeid ved bruk av videokonferanse, har som formål å sikre at legespesialist er tilgjengelig for sentrene for psykisk helse i Sør- og Midt-Troms.
E-læringskurs
Kalender
Demens fører til mange endringer for personen det gjelder. Kognitive hjelpemidler kan være ett av flere tiltak som letter hverdagen for den som er rammet.
E-læringskurs
Papirutklipp av gruppe av mennesker som holder hverandre i hendene.
Et demokratisk samfunn skal ha plass til alle, uavhengig av borgernes forutsetninger. Det handler om å ta høyde for forskjellighet.
E-læringskurs
Kvinne som holder opp et brett med tabletter.
Oppfriskningskurs i medikamentregning for sykepleiere.
Nettsted
Vannterapi. Eldre dame trener i basseng.
Nettsted om rehabilitering og habilitering for alle med interesse for temaet.
Fagnett
Gammel dame ser på et fotografi fra da hun var ung.
Et fagnett innenfor demensomsorgen, utviklet med støtte fra Demensplan 2015.

Sider